Gemeente Steenokkerzeel

Marleen - Afdelingshoofd Burgerzaken en Onthaal

Direct contact met de inwoners

Marleen is het huidige Afdelingshoofd Burgerzaken, een job waar ze zich al 9 jaar met hart en ziel voor inzet.

Marleen: “Samen met het team sta ik in voor alle materie met betrekking tot de burgerlijke stand: geboorte, huwelijk, overlijden…
We bemannen het loket ‘Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingenzaken’ en hebben dus veel contact met onze inwoners.  Dat directe contact met de burger is heel fijn en biedt ook veel afwisseling in de job."

Door de jaren heen heeft Marleen veel zien veranderen: “Door de bevolkingsgroei en de verandering van de samenstelling in de bevolking  is de complexiteit van de vragen en dossiers alleen maar toegenomen. Dat betekent dat we vaak de tanden moeten zetten in uitdagende dossiers. Maar de samenwerking met de collega’s en de burgemeester loopt zeer goed, zij helpen mee om oplossingen te zoeken in deze vaak zeer complexe dossiers."


Digitalisering van de dienstverlening

“Waar ik trots op ben? Ongetwijfeld de uitrol van de digitalisering van onze dienst. Waar vroeger de burger voor elk document diende langs te komen, kan dit nu langs digitale weg, via ons zogenaamde Digitale Loket. Deze digitalisering maakt het zowel voor de burger als voor ons veel makkelijker. Iedereen kan immers vanuit de zetel de meeste documenten online aanvragen. En dat was vooral tijdens de coronaperiode een zegen!"

Organisatie verkiezingen

Als afdelingshoofd Burgerzaken staat Marleen ook in voor de organisatie van de verkiezingen.

“Tijdens de aanloop naar de verkiezingen is het alle hens aan dek”, vertelt ze. “De organisatie hiervan brengt immers heel wat werk met zich mee.
Ongeveer 6 maanden voor de verkiezingsdag starten we met de voorbereidingen: locaties zoeken, verkiezingsmateriaal testen, kiezerslijsten samenstellen; voorzitters en bijzitters aanstellen, wetgeving uitpluizen…
De dag zelf is zeer hectisch. Ik probeer immers op alle locaties langs te gaan om de collega’s bij te staan en eventuele problemen op te lossen.

Na de verkiezingen moet er nog heel wat informatie verwerkt worden en administratie in orde gebracht worden. Veel werk dus, maar het is wel een aangename afwisseling van de dagelijks job," besluit ze.

Variatie troef

“Je kan wel zeggen dat mijn job heel erg gevarieerd is, geen enkele dag is dezelfde. Je valt hier niet zo gauw in routine”, lacht Marleen.
“We hebben ook dagelijks veel externe contacten. Niet alleen met de burgers, maar ook met  uiteenlopende externe diensten zoals justitie, parket, vreemdelingenzaken en politie."

"Als afdelingshoofd is het ook nodig om een echte people manager te zijn. Je moet instaan voor het welzijn en goed functioneren van je collega’s en hen mee ondersteunen in de uitbouw van de dienstverlening. Aangezien we een klein team zijn, moet je ook over vele materies kennis hebben." 

Marleen is duidelijk: “Die kennis moet ook continu bijgeschaafd worden. De verwachtingen en noden van de maatschappij veranderen immers en de regelgeving en wetgeving evolueert mee. Maar dat maakt de job natuurlijk net boeiend."