Gemeente Steenokkerzeel

Overstromingen 24 mei 2018 erkend als ramp

Op donderdag 24 mei 2018 werd ons dorp getroffen door overvloedige regenval. Wij hebben op basis van jullie schadeformulieren een dossier ingediend voor erkenning door het rampenfonds. Op 28 februari 2019 werden de overstromingen officieel als ramp erkend.

In het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 verschenen, waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 21 mei tot 10 juni 2018 als een algemene ramp wordt beschouwd.

De inwoners die toen een schadeformulier hebben ingediend, worden door de gemeente gecontacteerd. Heb je toen geen formulier ingevuld maar toch schade geleden door de overvloedige regenval? Dan kun je alsnog een aangifte voor financiële tegemoetkoming doen tot 31 mei 2019 via https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.
  
Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het algemeen nummer 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be.

Gepubliceerd op ma 11 mrt 2019