Gemeente Steenokkerzeel

Aankondiging Openbaar Onderzoek rooilijn- en innameplan Boektsestraat

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Steenokkerzeel brengt ter kennis van de bevolking dat het rooilijn- en innameplan van de Boektsestraat, voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019, aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen.

Het openbaar onderzoek loopt van 6 januari 2020 tot en met 6 februari 2020 (minstens 30 dagen). Tijdens deze periode kan het dossier ingekeken worden in het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel bij de dienst grondgebiedzaken, enkel tijdens de openingsuren. Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen tegen uiterlijk 6 februari 2020, per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel. De eventuele bezwaren kunnen eveneens binnen de aangegeven periode digitaal worden overgemaakt op volgend mailadres: werken@steenokkerzeel.be.

Gepubliceerd op do 02 jan 2020