Gemeente Steenokkerzeel

Aanpak Vogelgriep bij wilde fauna

Sinds de uitbraak van het H5-vogelgriepvirus bij wilde vogels in 2020 houdt dit virus lelijk huis bij wilde vogels in Europa met als gevolg een grote vogelsterfte in de natuur.

Naar alle waarschijnlijkheid is het vogelgriepvirus een constante geworden in de wilde vogelpopulaties in Europa, waardoor het vogelgrieprisico het hele jaar door aanwezig blijft.

Gezien deze nieuwe epidemiologische situatie informeren we jullie over de acties en maatregelen die genomen moeten worden met betrekking tot de wilde vogels.

Meld vogelsterfte op gratis influenzalijn en eveneens aan de gemeente.

Meld dode vogels steeds aan de (gratis) influenzalijn van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op 0800/99777. Het FAVV beslist dan of de kadavers moeten ingezameld worden voor onderzoek afhankelijk van de locatie, soort en tijdstip. Is een onderzoek nodig, dan zorgt het FAVV ervoor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) enkele kadavers ophaalt voor analyse. De grondeigenaar of -beheerder verwijdert de resterende kadavers.

Als FAVV meldt dat er voor de kadavers geen analyse nodig is, moet de grondeigenaar of -beheerder alle kadavers verwijderen.

Verwijderen van vogelkadavers:

Het verwijderen van vogelkadavers is belangrijk om de virale lading in de natuur te verkleinen voor vogels en andere dieren. Er werden immers ook al wilde zoogdieren, zoals vossen, besmet door het eten van zieke en dode vogels. Om de besmettingskans van zoogdieren te verkleinen en verdere virusmutaties van vogelgriep bij zoogdieren te voorkomen, is het dus belangrijk dat vogelkadavers zoveel mogelijk verwijderd worden.
Hou ook huisdieren op afstand van dode en zieke vogels.

Wie verwijdert de vogelkadavers?

Alle grondeigenaars en terreinbeheerders moeten vogelkadavers op hun terreinen verwijderen. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat de gemeente samenwerkt met grondeigenaars en terreinbeheerders om de vogelkadavers te verwijderen uit de open ruimte.
Daarom vragen wij ook de gemeente op de hoogte te brengen van eventuele gevallen.

Hoe je de vogelkadavers kan verwijderen kan je terugvinden in de bijlage.

Meer informatie over vogelgriep vind je op de website van Natuur en Bos.

Gepubliceerd op vr 07 apr 2023