Gemeente Steenokkerzeel

Algemeen directeur

Heidi Abeloos is de algemeen directeur van de gemeente en het OCMW Steenokkerzeel.

Taken

  • algemene leiding en coördinatie gemeente en OCMW
  • hoofd personeel
  • voorbereiding dossiers die aan het college, vast bureau, de gemeenteraad en de OCMW-raad worden voorgelegd
  • voorbereiding vergaderingen van het college, vast bureau, de gemeenteraad en de OCMW-raad
  • verslaggeving van deze vergaderingen (opmaak notulen)
  • globale beleidsadvisering bestuur
  • medeondertekening uitgaande briefwisseling en documenten
  • opvolgen van uitvoering beslissingen
  • representatieve functie namens gemeente en OCMW