Gemeente Steenokkerzeel

Algemeen directeur

Heidi Abeloos is de algemeen directeur van de gemeente Steenokkerzeel.

Taken

  • algemene leiding en co√∂rdinatie gemeente
  • hoofd personeel
  • voorbereiding dossiers die aan het college en de gemeenteraad worden voorgelegd
  • voorbereiding vergaderingen van het college en de gemeenteraad
  • verslaggeving van deze vergaderingen (opmaak notulen)
  • globale beleidsadvisering bestuur
  • medeondertekening uitgaande briefwisseling en documenten
  • opvolgen van uitvoering beslissingen
  • representatieve functie namens gemeente

Praktisch

Gemeentehuis
Orchideeënlaan 17
1820 Steenokkerzeel

tel: 02 254 19 16
fax: 02 254 19 19