Gemeente Steenokkerzeel

Evenementen en activiteiten

Mogen alle activiteiten weer plaatsvinden?
Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, sportieve, toeristische en recreatieve aard kunnen hernemen.

Mogen jeugdbewegingen en jeugdhuizen hun activiteiten weer hervatten?
Ja, deze activiteiten zijn toegestaan zolang ze plaatsvinden met een groep van maximum twintig personen, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon ouder dan 12 jaar.
Jeugdhuizen kunnen ook heropenen onder de hierboven beschreven voorwaarden voor (jeugd)activiteiten of desgevallend ook op basis van de regels met betrekking tot de horeca.

Wat als je evenement wordt afgelast?
Door de coronacrisis moeten heel wat verenigingen, organisatoren… hun activiteit verplicht afgelasten. Ook hier neemt de regering maatregelen:

- De onderneming die een evenement organiseert zal de reeds gekochte tickets tijdelijk niet terug moeten betalen. Dit enkel als hetzelfde evenement op een latere datum, binnen een redelijke termijn, wordt georganiseerd.
- De uitzondering op voorgaande regel is als de consument (degene die een ticket heeft gekocht) kan aantonen dat hij onmogelijk het evenement kan bijwonen op de nieuwe datum. (bv. Ziekte, beroepsredenen)
- Indien het evenement niet op een andere datum kan worden georganiseerd zal er een voldoende tijdsbestek zijn voor het terug betalen van de tickets. Zo kunnen de terugbetalingen in die tijd worden gespreid.

In normale omstandigheden (dus zonder coronacrisis) zijn de regels als volgt: De organisator van het evenement kan de datum van het evenement verplaatsen. De consument dient echter niet verplicht te worden op de nieuwe datum naar het evenement te komen en kan heeft dus altijd recht op de terugbetaling van zijn ticket.

Mag mijn evenement plaatsvinden?
Alle massa-evenementen zoals grote festivals en fuiven zijn verboden tot en met 31 augustus. Als de epidemie positief evolueert zullen deze evenementen wel terug mogelijk zijn vanaf 1 september 2020.
Vanaf 1 juli 2020 mogen culturele evenementen met een maximum van 200 zittende bezoekers terug plaatsvinden. Op voorwaarde dat je de social distancing tussen de bezoekers kan verzekeren en hygiënische maatregelen neemt.

Vanaf 1 juli zou de overheid ook een online tool/hulpmiddel voorzien om te kunnen bepalen welke evenementen kunnen doorgaan en wat de maatregelen en protocollen zijn per type evenement. Deze online tool wordt een veiligheidsmatrix en gedragscode voor evenementen. De veiligheidsmatrix heeft de vorm van een Event Risk Model (ERM) dat het veiligheidsrisico van het evenement in kaart brengt. De gedragscode geeft veiligheidsmaatregelen en richtlijnen aan die kunnen en/of moet genomen worden voor elk type evenement. We volgen alles op de voet en delen informatie van zodra de tool beschikbaar is.