Gemeente Steenokkerzeel

Evenementen en activiteiten

Welke activiteiten worden afgelast?
Alle bijeenkomsten worden geannuleerd, ongeacht of het binnen of buiten activiteiten zijn, ongeacht het aantal deelnemers. Alle feesten in feestzalen worden geannuleerd. In beperkte familiale kring zijn bijeenkomsten mogelijk (privé), maar hier dienen de maatregelen m.b.t. social distancing in acht genomen te worden. Een mix van leeftijden moet te allen tijde worden vermeden.

Welke recreatieve activiteiten kan ik nog doen? 
Alle recreatieve activiteiten worden afgelast. Activiteiten van jeugdbewegingen en sportclubs worden geannuleerd. Alle bibliotheken, zwembaden, sportcentra en fitnesscentra worden gesloten. Sauna - en welnesscentra, Kappers,... zijn nu ook gesloten.

Gaan vieringen in de kerk (huwelijk, doop of begrafenis) nog door?
Alle erediensten worden geannuleerd. Huwelijken, doopsels, en andere vieringen gaan niet door. De enige uitzondering hierop vormen begrafenissen, weliswaar in beperkte kring. Deze uitzondering is gebaseerd op 2 overwegingen. Enerzijds het emotioneel zeer belangrijke karakter van een uitvaart, anderzijds vanuit een overweging van medisch-sanitaire aard en de problemen die op dat vlak zouden ontstaan indien geen begrafenissen plaatsvinden. Gebedshuizen mogen wel openblijven voor individuele bezoeken voor bezinning en gebed.

Een huwelijksakte in het gemeentehuis mag voltrokken worden (in intieme kring), maar de festiviteiten rondom deze gelegenheid zijn verboden.

Mag ik nog gaan wandelen of lopen?
Ja, enkel met de personen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in). Dit mag enkel wanneer de sociale afstand van 1,5m gerespecteerd wordt en niet met drie of meer personen.

Mag ik dit ook nog doen in het bos of een natuurgebied?
Ja, maar dezelfde maatregelen als in de vorige vraag blijven gelden. Alle activiteiten inzake jacht, bijzondere jacht, bestrijding en visserij zijn verboden. Met uitzondering van faunabeheer dat uitgevoerd wordt door professionelen in het kader van hun beroepsactiviteit. Ook paardrijden is verboden tenzij absoluut noodzakelijk om het dierenwelzijn te waarborgen.

Wat als je evenement wordt afgelast?
Door de coronacrisis moeten heel wat verenigingen, organisatoren… hun activiteit verplicht afgelasten. Ook hier neemt de regering maatregelen:

- De onderneming die een evenement organiseert zal de reeds gekochte tickets tijdelijk niet terug moeten betalen. Dit enkel als hetzelfde evenement op een latere datum, binnen een redelijke termijn, wordt georganiseerd.
- De uitzondering op voorgaande regel is als de consument (degene die een ticket heeft gekocht) kan aantonen dat hij onmogelijk het evenement kan bijwonen op de nieuwe datum. (bv. Ziekte, beroepsredenen)
- Indien het evenement niet op een andere datum kan worden georganiseerd zal er een voldoende tijdsbestek zijn voor het terug betalen van de tickets. Zo kunnen de terugbetalingen in die tijd worden gespreid.

In normale omstandigheden (dus zonder coronacrisis) zijn de regels als volgt: De organisator van het evenement kan de datum van het evenement verplaatsen. De consument dient echter niet verplicht te worden op de nieuwe datum naar het evenement te komen en kan heeft dus altijd recht op de terugbetaling van zijn ticket.