Gemeente Steenokkerzeel

Autodelen

Bij autodelen maken meerdere personen gebruik van één of meerdere gezamenlijke wagens. De kosten voor het gebruik van de wagen worden gedragen door de verschillende gebruikers.

Autodelers maken meer gebruik van het openbaar vervoer en zachte vervoersmodi. Autodelen zorgt dus voor een daling van het aantal gereden autokilometers en levert een bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van de aarde en aan een schoner leefmilieu. Een gedeelde wagen zorgt bovendien gemiddeld voor het verdwijnen van vier tot twaalf wagens, daardoor komt in de gemeente ook meer ruimte vrij. Extra plaats dus voor de aanleg van fietsenstallingen, parken, speeltuinen, ontmoetingsruimten,...

Voor wie

Wie soms een (tweede) wagen nodig heeft kan via particulier autodelen een auto gebruik van buurtgenoten. Ook wie zelf een wagen heeft die vaak stil staat, kan deze tegen een vergoeding ter beschikking stellen van zijn/haar buren.

Procedure

Bij autodelen maken meerdere personen gebruik van één of meerdere gezamenlijke wagens. Door je aan te sluiten bij een autodeelorganisatie kan je als eigenaar of gebruiker beroep doen op een aangepaste autodeelverzekering, een online reservatiesysteem, bemiddeling bij schade. Bovendien kan je in grote mate afspraken en regels zelf bepalen. Er bestaan twee vormen van particulier autodelen:

Kostendelend

Bij deze vorm van autodelen worden één of meerdere private wagens door verschillende (buurt)bewoners gedeeld volgens een kostendelend principe. De eigenaar maakt geen winst maar krijgt de reële kostprijs van de wagen per gedeelde kilometer. Wil je aansluiten bij een groepje met één of meerdere wagens of zelf onder begeleiding jouw autodeelgroepje oprichten? Via Cozywheels of Dégage kan je het bestaande aanbod aan deelwagens in de gemeente bekijken of jouw eigen wagen delen.

Vraag en aanbod

Een bedrijf stelt een online platform ter beschikking waarop eigenaars hun wagen kunnen registreren. Iedereen die zich vervolgens als gebruiker aanmeldt, kan elke wagen op het platform huren tegen een door de eigenaar bepaalde vergoeding (kilometerprijs en/of uurprijs). Een deel van deze opbrengst gaat naar het bedrijf voor het gebruik van het online platform, verzekering en pechbijstand. Wil je via deze weg een auto gebruiken of jouw eigen wagen verhuren? Dat kan via onderstaande platformen:

Meer info

Meer info over autodelen vind je op autodelen.net.

Op 16 september 2019 organiseerde de gemeente een infoavond rond autodelen. De presentatie van die avond kan je hieronder downloaden.