Gemeente Steenokkerzeel

Bekendmaking openbaar onderzoek rooilijnplan voetweg 52

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Steenokkerzeel brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2021 het gemeentelijk rooilijnplan “Gemeenteweg voetweg 52” voorlopig vaststelde.

De voetweg 52 in de Cornellekestraat wordt verplaatst met als doel de voetweg open te stellen voor wandelaars. Overeenkomstig artikel 17, §2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan liggen ter inzage in het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel bij de dienst grondgebiedzaken, enkel tijdens de openingsuren op afspraak (omwille van de coronamaatregelen). Je kan hiervoor een afspraak maken met Helena De Taeye via onderstaande knop.

Afspraak maken

Het openbaar onderzoek loopt van 16 april tot en met 17 mei 2021. De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd. Adresgegevens: Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel of werken@steenokkerzeel.be .

 
Gepubliceerd op ma 12 apr 2021