Gemeente Steenokkerzeel

Beleidsdoelstelling 3: duurzame en groene gemeente

Duurzaamheid

Het hoeft niet te verbazen dat duurzaamheid ook in Steenokkerzeel bovenaan de prioriteitenlijst staat. Het schrijven en opstarten van een inhoudelijk sterk klimaatactieplan, samen met de diensten en de inwoners, is topprioriteit. Maar het gaat niet alleen over de vergroening van het wagenpark of het beter isoleren of verder verledden van de gemeentelijke gebouwen. Ook het voorzien van meer natuurlijk speelgroen, het aanpakken van het maaibeheer in functie van de biodiversiteit of de bebloemingsacties behoren tot dit domein. Daarnaast zal er een hemelwaterplan en verdrogingsplan opstellen, zodat we in de toekomst beter gewapend zijn tegen extreme droogte of wateroverlast.


Ruimtelijke planning

Naast de wetgeving op hoger niveau, hebben we zelf impact op onze openbare ruimte door het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Daar kan een gemeente zelf beslissen hoe de ruimtes ingevuld worden. Zo zullen we de situatie in heel Melsbroek hertekenen, krijgt de recreatiezone rond de voetbal in Perk vorm en zoeken we oplossingen voor onze zonevreemde gebouwen en landbouwbedrijven. Ook het verder aanleggen van gescheiden rioleringen staat op de agenda.  Om onze dorpen landelijk te houden, zetten we in op kernverdichting, zodat de buitengebieden gevrijwaard blijven van bouwprojecten.

Minima qua oppervlakte van nieuwbouwappartementen, voorschriften qua inpandige parkeerplaatsen en fietsenstallingen zorgen ervoor dat we de verstedelijking en de druk van Brussel tegen houden.

Voor de lokale handelaars is er een starterspremie voorzien en worden pop-up initiatieven in leegstaande gebouwen ondersteund om hopelijk door te groeien naar een onderneming in 1820.