Gemeente Steenokkerzeel

Beleidsdoelstelling 4: Vlaamse gemeente

Ons dorp Vlaams houden, blijft een grote uitdaging. Als gemeente blijven we hier extra inspanningen leveren.  De anderstalige inwoners moeten gemotiveerd worden om Nederlands te leren. Als basis voor een goede integratie én het verhoogt de kans op een job. Zo blijven wij Nederlandse lessen aanbieden in ons dorp en betalen we deze zelfs terug indien de leerling slaagt. De praatcafés krijgen een andere invulling zodat we meer anderstaligen bereiken. Het proefproject van taalbaden tijdens de speelpleinwerking was succesvol en zal een vaste waarde worden.  Tot slot willen we de scholen ondersteunen bij de toevloed van anderstalige leerlingen.  We willen ook de lokale middenstand hier bij betrekken, zodat ook zij deze mensen in het Nederlands bedienen.  En natuurlijk blijven we de Vlaamse feestdag met vlag en wimpel vieren op het kerkplein.