Gemeente Steenokkerzeel

Beleidsdoelstelling 5: participatieve en transparante gemeente

Gaan wij dit allemaal alleen doen? Natuurlijk niet. Via participatieprojecten zullen de inwoners de komende jaren betrokken worden in het beleid. Dit in allerlei vormen: via adviesraden, informatieavonden, werkgroepen, online, … Ook de sociale media en een nieuwe Steenokkerzeelse app zullen hier een grote rol in spelen. Geef je mening, werk mee aan het beleid, de mogelijkheden zijn er, gebruik ze!

Vermits een goede communicatie de basis van alles is, werken we verder aan de uitbouw van onze (sociale) media kanalen en zal de digitale dienstverlening uitgebreid worden, zodat je niet altijd meer naar het gemeentehuis moet komen. Daarnaast zullen er ook verschillende LED-schermen in de gemeente geplaatst worden, zodat de verenigingen en de gemeente nog beter kunnen communiceren met de inwoners.