Gemeente Steenokkerzeel

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Omdat onze bevolking steeds groeit én ouder wordt, moeten we duurzaam en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bovendien hebben we die kostbare ruimte ook nodig voor voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning.

Daarom werkt de provincie aan een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven.

Met de opmaak van een Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant wil de provincie de hoofdlijnen voor het ruimtelijk beleid binnen de provincie opnieuw uitzetten. Het provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant moet het bestaande en nog geldende Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant vervangen.

Raadpleeg de laatste stand van zaken over deze visie op de website van de provincie Vlaams-Brabant: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be