Gemeente Steenokkerzeel

Beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant

Het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant geeft de richting aan van het provinciale ruimtelijke beleid, tussen het Vlaamse en gemeentelijke niveau in.

Het omvat een visie en geeft beleidslijnen aan voor vraagstukken die te maken hebben met het invullen van onze ruimte:

  • Waar wonen we?
  • Hoe verplaatsen we ons?
  • Waar plannen we voorzieningen (voor bijvoorbeeld scholen, cultuur, openbare diensten, ontspanning, zorg, handel…)?
  • Hoe zorgen we voor een goede balans tussen open ruimte, ruimte voor bedrijven en ruimte voor landbouw?
  • Wat met onze energievoorziening? 

We maken de visie concreet door een perspectief te formuleren voor het versterken van woonkernen en knooppunten, zoals bijvoorbeeld bedrijventerreinen en stations. Daarnaast vrijwaren we aaneengesloten landbouwgebieden en verbinden we sterke natuurgehelen.

Op die manier creëren we een ruimtelijk wensbeeld voor het wonen, werken en leven in onze provincie. Meer informatie vind je via https://www.vlaamsbrabant.be/nl/ruimtelijke-planning/provinciaal-beleidsplan-ruimte-vlaams-brabant.