Gemeente Steenokkerzeel

Ben jij een mantelzorger? Vraag dan jouw premie aan!

Verleen jij hulp aan een zorgbehoevende persoon die bij jou inwoont? Dan ben jij een mantelzorger! Als mantelzorger kan je een financiële tegemoetkoming ontvangen van €35 per maand. Deze toelage is een blijk van waardering voor jouw inzet en harde werk!

Om de gemeentelijke mantelzorgtoelage te ontvangen moet je aan volgende zaken voldoen:

De mantelzorger:

 • is minstens 3 jaar inwoner van gemeente Steenokkerzeel.
 • is minstens 18 jaar oud op 1 januari van het zorgjaar waarin de aanvraag wordt ingediend.
 • zorgt op regelmatige basis voor de zorgbehoevende persoon.

De zorgbehoevende:

 • is ingeschreven op hetzelfde adres als de mantelzorger en woont er ook effectief.
 • heeft een bepaalde graad van zorgbehoevendheid dat dient bewezen te worden door volgende attesten:
  • attest "zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden" van de zorgverzekering (mutualiteit) OF een attest van het Persoonsvolgend Budget (PVB)
  • attest "integratietegemoetkoming" / "zorgbudget voor ouderen met een zorgnood" van FOD Sociale Zekerheid van minstens 9 punten op de evaluatieschaal
  • een attest van bijkomende kinderbijslag (kinderbijslagfonds)

Je aanvraag kan doorheen het jaar ingediend worden bij de dienst Welzijn samen met de nodige attesten. Je kan het aanvraagformulier binnen brengen in het gemeentehuis of doorsturen via welzijn@steenokkerzeel.be .

Let op: de toelage gaat pas van start een maand nadat alle documenten in orde zijn.
De mantelzorgpremie bedraagt €35 per maand en wordt jaarlijks uitbetaald op de bankrekening van de mantelzorger, in de maand maart, volgend op de mantelzorgverlening.

Ik wil graag een aanvraag doen!

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie

Gepubliceerd op di 05 jan 2021