Gemeente Steenokkerzeel

Bepaling over de plan-MER-plicht van het RUP Recreatie Perk te Steenokkerzeel

De gemeente Steenokkerzeel stelt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op met als doel in het plangebied nabij de dorpskern van Perk mogelijkheden te scheppen om bestaande recreatieve activiteiten zone-eigen te maken en om een parking te voorzien teneinde het parkeren in een waardevolle dreef te kunnen verbieden.

Bij de opmaak van het RUP werd een gemotiveerd verzoek tot ontheffing voor een plan-MER ingediend.

Op basis van de motivering die je in bijlage kan terugvinden bepaalt het team Mer van het departement Omgeving dat er geen plan-MER opgesteld moet worden voor het RUP.