Gemeente Steenokkerzeel

Omgevingsvergunning beslissing en openbare onderzoeken

Alle beslissingen van het college van burgemeester en schepenen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning, vind je hier: https://steenokkerzeel.consultatieomgeving.net/Burger. Deze bekendmakingen omvatten welke beslissing is genomen, wie de aanvrager is, de plaats waarop de beslissing betrekking heeft en over welke stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie een beslissing is genomen. De bekendmaking omvat ook de modaliteiten om een beroep in te stellen tegen de genomen beslissing wanneer je dat wenst te doen. Om het dossier integraal in te kijken, kan je terecht bij de diensten Milieu en Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Deze bekendmakingen blijven minimaal 30 dagen beschikbaar op de website.