Gemeente Steenokkerzeel

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

De agenda's en de verslagen van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden nooit gepubliceerd aangezien de vergaderingen niet openbaar zijn.

Bestuur