Gemeente Steenokkerzeel

Bodemsaneringsproject Euro-Cablage bvba

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat: door Euro-Cablage bvba een bodemsaneringsproject is ingediend bij OVAM voor Blockmansstraat zn, 1820 Steenokkerzeel, kadastraal bekend: Afdeling 1, sectie B, nrs. 253L en 256N.

Het bodemsaneringsproject bevat activiteiten of inrichtingen die vergunningsplichtig zijn overeenkomstig het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Na onderzoek wordt gegaan voor saneren, tot het wegnemen van het risico door middel van ontgraving onder bemaling.

Het dossier van het bodemsaneringsproject ligt ter inzage van belangstellenden van 19 juli tot en met 18 augustus 2022 bij de dienst omgeving, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel.

Opgelet: het gemeentehuis werkt enkel op afspraak. Een afspraak maken kan via https://www.steenokkerzeel.be/afspraak of 02 254 19 00.

Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk bezwaren en opmerkingen richten aan het college van burgemeester en schepenen te Steenokkerzeel.