Gemeente Steenokkerzeel

Bouw van het administratief centrum

Het administratief centrum voor onze gemeentediensten is gelegen in de Orchideeënlaan 17, naast de Sporthal.

De bouw werd gestart in het voorjaar van 2003 en het gemeentehuis kon officieel geopend worden op 22 maart 2005. Het complex bestaat uit verschillende niveaus in U-vorm, geschaard rond een binnenkoer, met een centrale ingang langs het hoofdvolume, waardoor de circulatie van en naar de verschillende diensten tot een minimum wordt herleid.

Tevens roept deze vorm visueel een zekere verwantschap op met de Vlaams-Brabantse vierkanthoeve, wiens volume in het collectief geheugen van alle gebruikers is opgeslagen, waardoor herkenbaarheid ontstaat.

Door daarbij het totaal volume te spreiden over een aantal vleugels, te zorgen voor relatieve laagbouw en het geheel met zadeldaken af te werken, wordt vloeiend aangesloten op het omliggende woongebied, zonder dit te verstoren.

De toegankelijkheid voor de bevolking tot het gebouw is geoptimaliseerd door de aanleg van een binnenkoer met inkompoort en waterpartij die de bezoeker op een aangename wijze naar de inkomhal leidt. Deze waterpartij vloeit voort uit enerzijds het oproepen van een visuele barrière, voor toevallige passanten of gebruikers van de sporthal, anderzijds als verwijzing naar het historische erfgoed van de gemeente, namelijk het kasteel Van Ham, waardoor eveneens een waterpartij werd aangelegd.

Inwendig heeft het gebouw een logische en heldere indeling, duidelijk voor bezoekers en personeel.

Vanuit de ingang met ontvangstbalie en vertikale circulatie (lift en trap) wordt men direct en snel geleid naar de verschillende gemeentelijke diensten, waar van de meest bezochte zich op de gelijkvloerse verdieping bevinden namelijk vlak bij de ingang de ontvangstbalie en de dienst grondgebiedzaken, de dienst voor burgerzaken en de dienst welzijnszaken, met hun respectievelijke balies.

Hoe de indeling binnenin het gemeentehuis is georganiseerd en waar zich de verschillende diensten bevinden, kan je vinden in de bijgevoegde download: de pagina met de grondplannen van de verschillende verdiepingen