Gemeente Steenokkerzeel

Brandveiligheid

Brandveiligheidsattest

Als je je evenement aanvraagt via Eaglebe, wordt de informatie over je evenement bezorgd aan de brandweer en politie. Daardoor krijg je de kans bij te sturen waar nodig.

De organisator van een evenement in een vaste infrastructuur, in een tent of in openlucht moet ten allen tijde een brandveiligheidsattest kunnen voorleggen. Bij een evenement in een tent of in openlucht kan er voorafgaandelijk een veiligheidsrondgang opgelegd worden.

De brandweer kan de gemeente nog andere adviezen geven m.b.t. de capaciteit van het gebouw, gebruik van gasflessen, …

De link naar de zonale reglementen voor publiek toegankelijke inrichtingen (PTI’s), voor evenementen binnen de Brandweerzone Vlaams-Brabant West vind je op www.vlaamsbrabantwest.be  

Vuurwerk                              

Steenokkerzeel is een vuurwerkvrije gemeente. Dit komt erop neer dat er geen vuurwerk mag afgestoken worden in de gemeente, ook niet op oudejaarsavond. Onder vuurwerk verstaan we alle pyrotechnische producten die explosies of vuur, geluid en licht voortbrengen: vuurpijlen, knalpotten, bommen, …

Ieder jaar veroorzaakt het zelf afsteken van vuurwerk verschillende ongevallen. Ook dieren hebben veel last van vuurwerk en geraken in paniek.

Voor de luchtvaartveiligheid is tevens het oplaten van wensballonnen verboden op het gehele grondgebied van Steenokkerzeel.

We verwijzen naar het Algemeen Zonaal politiereglement op Zonaal politiereglement  (art. 243 en 244).

Kampvuur en kerstboomverbranding

Het houden van een kampvuur of kerstboomverbranding is enkel toegelaten, mits toelating van de burgemeester. En dient dus ook aangevraagd te worden via Eaglebe. Indien je toelating krijgt, worden er verschillende veiligheidsvoorwaarden opgelegd om het brandrisico te weren.

In Vlaanderen bestaan namelijk verschillende wetten die verbrandingen in openlucht regelen. Zo is vuur aansteken op minder dan 100 meter afstand van huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd verboden. Ook in alle bossen en binnen een afstand van 25 meter tot de bossen is het verboden om vuur te maken in de open lucht (tenzij er een goedkeuring is van het Agentschap Natuur en Bos).

De stapel brandend materiaal mag nooit hoger zijn dan 2 meter en de vuurhaard met een diameter groter dan 3 meter is verboden. De ondergrond moet onbrandbaar zijn.

We verwijzen naar het Algemeen Zonaal politiereglement op Zonaal politiereglement (art. 70 t.e.m. 73).