Gemeente Steenokkerzeel

Burgerzaken: afspraak maken

Ook de dienst Burgerzaken gaat op afspraak werken voor meer complexe vragen. Het gaat hierbij om zaken zoals een pensioenaanvraag, een wilsverklaring of laatste wilsbeschikking, een aangifte van een overlijden, een geboorteaangifte, ... De volledige lijst kan je hieronder terugvinden.

Een afspraak maken kan aan de balie, via 02 254 19 80 of burgerzaken@steenokkerzeel.be. Indien het kan, worden vragen telefonisch of per mail afgehandeld en is er geen afspraak nodig. Het is ook mogelijk dat er om extra informatie verzocht wordt alvorens een afspraak vast te leggen

Sociale zaken:

 • Pensioenaanvraag
 • Uitleg en aanvraag wilsverklaring euthanasie
 • Uitleg en aanvraag laatste wilsbeschikking

Burgerlijke stand:

 • Beëindiging wettelijke samenwoning
 • Aangifte overlijden
 • Geboorteaangifte
 • Uitleg en aanvraag Belgische nationaliteit
 • Erkenning (ongeboren) kind
 • Opmaak huwelijksaangifte en bespreking voltrekking huwelijk
 • Uitleg en aanvraag voornaamswijziging
 • Opmaak akte levenloos geboren kind
 • Erkennen en inschrijven buitenlandse akten
 • Uitleg mbt huwelijk en wettelijk samenwonen indien betrokkene niet in België geboren is of geen wettelijk verblijf in België heeft

Begraafplaatsen:

 • Aanvraag hernieuwen (verlengen) concessie
 • Aanvraag ontgraven kist of urne
 • Aanvraag voortijdig beëindigen concessie
 • Aanvraag concessie na niet-geconcedeerde begraving
 • Aanvraag retroactieve thuisbewaring van urne

Vreemdelingen:

 • Aankomstverklaring
 • Opstart nieuwe procedure (na aankomst uit het buitenland)
 • Info betreffende vreemdelingen die naar België willen komen en hier willen blijven
 • Info betreffende de stand van zaken van een lopend dossier
 • Afleveren van bijkomende documenten na de opmaak van de Bijlage 19 / Bijlage 19 Ter (alles betreffende het in orde brengen van een lopend dossier)
 • Aanvraag duurzaam verblijf