Gemeente Steenokkerzeel

Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. De pijlers van het netwerk zijn de burgers, de coördinatoren, de lokale politie en de gemeente.

De BIN’s in Steenokkerzeel

In Steenokkerzeel zijn er drie BIN’s: BIN Melsbroek, BIN Bos en BIN Perk.

BIN Melsbroek omvat de deelgemeente Melsbroek, met uitzondering van de militaire vliegtuigbasis, de luchthaven, Cargo, de wijk ’t Dickt en de voetbalinfrastructuur.
Sinds 1 januari 2015 is BIN Melsbroek actief als BIN in de politiezone KASTZE.

Eén jaar later, op 1 januari 2016 is BIN Bos operationeel geworden binnen de politiezone KASTZE. BIN Bos omvat de wijken Groenveld, Veerlebos, Zonnebos en Duistbos.

Op 1 mei 2023 ging ook BIN Perk officieel van start. Dit BIN omvat de volledige deelgemeente Perk én de straten Berkenlaan, Platanenlaan, Lindenlaan, Eikenlaan, Perksesteenweg (even nummers) 40 en hoger, Perksesteenweg (oneven nummers) vanaf huisnummer 47 die behoren tot de deelgemeente Melsbroek.

Woon jij in één van de gebieden en wil je lid worden van het BIN? Lees dan zeker tot onderaan deze pagina.

Hoe werkt een BIN?

Er zijn vijf eenvoudige stappen om onze buurt veiliger te maken, en het aantal inbraken fors te beperken. Alles begint met een gezonde dosis waakzaamheid en in samenwerking met onze lokale politiezone KASTZE.

Vijf eenvoudige stappen:

 • Stap 1: Melden
  Merk je een iets verdacht of een ongewone situatie in je buurt? Bel dan 101.
  bvb. rondslenterende persoon die de huizen observeert, een langzaam rondrijdende bestelwagen, ...
  Meld wat je ziet: wie, wat, waar en wanneer.


 • Stap 2: De politie gaat na wat er aan de hand is
  Beoordelen ze deze melding als dringend, dan versturen ze een SMS aan alle leden van het BIN. Voor het versturen van een SMS beoordelen ze drie criteria:

  - Brengt de situatie de veiligheid van de leden niet in gedrang?
  - Is er sprake van heterdaad?
  - Is er voldoende gekende relevante informatie over de situatie?

  Indien de situatie voldoet aan de drie criteria, dan pas kan een sms verstuurd worden.
  Er worden dus nooit sms’en verstuurd voor inbraken of diefstallen die op een later    
  tijdstip dan de feiten ontdekt worden (bv. een halfuur later, volgende dag, enkele dagen later, …). Er kan een sms verstuurd worden voor inbraak indien deze op heterdaad wordt
  opgemerkt én onmiddellijk wordt gemeld.


 • Stap 3: Preventieve handelingen
  Van de BIN-leden wordt dan verwacht dat ze -zo mogelijk- preventieve handelingen uitvoeren (bv. lichten aansteken), terwijl de lokale politie actie onderneemt.


 • Stap 4: Blijf alert en geef eventuele aanvullende informatie
  Heb jij aanvullende informatie op de SMS, verwittig dan ook op jouw beurt de 101 en deel die aanvullende informatie. Die wordt doorgegeven aan de lokale politie; er volgt niet steeds opnieuw een SMS.


 • Stap 5: Feedback (optioneel)
  Is de melding niet dringend, dan stuurt de politie sowieso geen SMS.
  Indien een BIN-sms verstuurd werd voor een verdachte situatie of persoon, tracht de politie binnen 48 uur na de sms een feedback-mail te versturen naar de BIN-leden.

Wil je lid worden?

Woon je in één van de drie gebieden van de BIN’s en wil je lid worden van het BIN?

Voor BIN Melsbroek: neem een kijkje op de website of stuur een mail naar bin.melsbroek.coordinator@gmail.com
Voor BIN Bos: neem een kijkje op de website of stuur een mail naar info@binbos.be
Voor BIN Perk: neem een kijkje op de website of stuur een mail naar binperk1820@gmail.com

De gemeente draagt alle kosten rond het BIN. Lid worden van een BIN is dus volledig gratis!

Reglementen en bekendmakingen