Gemeente Steenokkerzeel

Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. De drie pijlers van het netwerk zijn de burgers, de coördinatoren en de lokale politie.

De BIN’s in Steenokkerzeel

In Steenokkerzeel zijn er twee BIN’s: BIN Melsbroek en BIN Bos. BIN Melsbroek omvat de deelgemeente Melsbroek, met uitzondering van de militaire vliegtuigbasis, de luchthaven, Cargo, de wijk ’t Dickt en de voetbalinfrastructuur. Sinds 1 januari 2015 is BIN Melsbroek actief als BIN in de politiezone KASTZE. Eén jaar later, op 1 januari 2016 is BIN Bos operationeel geworden binnen de politiezone KASTZE. BIN Bos omvat de wijken Groenveld, Veerlebos, Zonnebos en Duistbos.

Momenteel wordt onderzocht of er voldoende inwoners van het centrum van Steenokkerzeel geïnteresseerd zijn in een BIN.

Ook hebben enkele inwoners van Perk het initiatief genomen om een BIN in Perk op te richten. Dit BIN omvat de volledige deelgemeente Perk én de straten Berkenlaan, Platanenlaan, Lindenlaan, Eikenlaan, Perksesteenweg (even nummers) 40 en hoger, Perksesteenweg (oneven nummers) vanaf huisnummer 47 die behoren tot de deelgemeente Melsbroek.

Enkel bij voldoende interesse wordt het BIN opgericht. Woon jij in één van de gebieden en wil je lid worden van het BIN? Lees dan zeker tot onderaan deze pagina.

Hoe werkt een BIN?

Er zijn vijf eenvoudige stappen om onze buurt veiliger te maken, en het aantal inbraken fors te beperken. Alles begint met een gezonde dosis waakzaamheid en in samenwerking met onze lokale politiezone KASTZE.

Vijf eenvoudige stappen:

 • Stap 1: Melden
  Merk je een iets verdacht of een ongewone situatie in je buurt? Bel dan 101.
  bvb. rondslenterende persoon die de huizen observeert, een langzaam rondrijdende bestelwagen, ...
  Meld wat je ziet: wie, wat, waar en wanneer.

 • Stap 2: De politie gaat na wat er aan de hand is
  Beoordelen ze deze melding als dringend, dan versturen ze een SMS aan alle leden van het BIN.

 • Stap 3: Preventieve handelingen
  Van de BIN-leden wordt dan verwacht dat ze -zo mogelijk- preventieve handelingen uitvoeren (bv. lichten aansteken), terwijl de lokale politie actie onderneemt.

 • Stap 4: Blijf alert en geef eventuele aanvullende informatie
  Heb jij aanvullende informatie op de SMS, verwittig dan ook op jouw beurt de 101 en deel die aanvullende informatie. Die wordt doorgegeven aan de lokale politie; er volgt niet steeds opnieuw een SMS.

 • Stap 5: Feedback (optioneel)
  Is de melding niet dringend, dan stuurt de politie sowieso geen SMS.
  Indien een BIN-sms verstuurd werd voor een verdachte situatie of persoon, tracht de politie binnen 48 uur na de sms een feedback-mail te versturen naar de BIN-leden.

Wil je lid worden?

 • Woon je in één van de twee BIN's waar we momenteel bekijken of er voldoende interesse is om deze op te richten: BIN Perk of BIN Steenokkerzeel centrum?
  • BIN Perk: je kan onderaan deze pagina het huishoudelijk reglement terugvinden met daarin het inschrijvingsformulier voor BIN Perk. Nadat je het formulier hebt gelezen en ingevuld, bezorg je dit via het e-mailadres van het BIN: binperk1820@gmail.com. Lukt jou dit niet? Dan kan je ook een papieren versie afgeven aan het onthaal in het gemeentehuis.
  • BIN Steenokkerzeel-Centrum: je kan onderaan deze pagina het huishoudelijk reglement terugvinden met daarin het inschrijvingsformulier voor BIN Steenokkerzeel-Centrum. Nadat je het formulier hebt gelezen en ingevuld, bezorg je dit via het e-mailadres van het BIN: binsteenokkerzeelcentrum@gmail.com. Lukt jou dit niet? Dan kan je ook een papieren versie afgeven aan het onthaal in het gemeentehuis.

Opgelet: het is belangrijk om eerst het huishoudelijk reglement van BIN Perk en BIN Steenokkerzeel-Centrum goed door te nemen alvorens het inschrijvingsformulier / de informatiefiche in te vullen.

De gemeente draagt alle kosten rond het BIN. Lid worden van het BIN is dus volledig gratis!