Gemeente Steenokkerzeel

Comformiteitsattest bodemsanering Defensie

Het college van burgemeester en schepenen, maakt bekend dat het beperkt bodemsaneringsproject Defensie, CC Intra Centre, kwartier Groenveld Zuid, Haachtsesteenweg +175, 1820 Melsbroek  conform werd verklaard aan de bepalingen van het Bodemdecreet door OVAM.

Het conformiteitsattest ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel vanaf 24 mei tot en met 22 juni 2020.

Opgelet: naar aanleiding van de COVID-19 maatregelen is het gemeentehuis gesloten en werken wij enkel op afspraak.