Gemeente Steenokkerzeel

Corona-bon voor kwetsbare doelgroepen

De Vlaamse regering heeft besloten om een subsidie toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. We willen gezinnen die het moeilijk hebben tijdens deze coronacrisis een hart onder de riem steken in de vorm van waardebonnen.
Het OCMW wil aan personen, die tot een kwetsbare doelgroep behoren, extra consumptiebudget aanbieden in de vorm van een Corona-bon, een digitale waardebon.

Waar heb je recht op?

De gemeente Steenokkerzeel kent een Corona-bon toe van €50 (per gezinslid). Deze digitale waardebon kan gebruikt worden bij de volgende handelaars in Steenokkerzeel:
 • BVBA Claes
 • Bakkerij Kenneth
 • De Versmarkt
 • Drankenservice Gillaerts-Michiels
 • GVSDRINKS
 • Kokoen
 • Uylenbroeck dranken & zuivelhandel bvba

Deze waardebonnen (in totaal 345) zijn enerzijds bedoeld om de lokale handelszaken en organisaties in het dorp te steunen. Anderzijds willen we gezinnen/personen met een laag inkomen hiermee helpen en ondersteunen.

Voorwaarden

Wie heeft er recht op?

 • Personen die op 1 april 2020 waren ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister en die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen:

 • Personen met een leefloon of equivalent leefloon
 • Personen met een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen
 • Personen met een laag gezinsinkomen (inkomen is niet hoger dan het gewaarborgd minimum maandinkomen)
 • Personen die nu reeds aanvullende financiële steun van het OCMW krijgen

De lijst van deelnemende handelszaken ligt bij de maatschappelijk assistenten van het OCMW. De waardebon heeft een geldigheidsduur van 3 maanden, startende vanaf de uitgiftedatum.

Procedure

Hoe aanvragen?

 • download het aanvraagformulier dat je terugvindt op de website en bezorg het ingevuld aan de sociale dienst
 • of vraag om een papieren versie van het aanvraagformulier via 02 758 01 70

Voeg bij het aanvraagformulier jouw loonfiches of inkomstenbewijzen van de afgelopen twee maanden. Het OCMW onderzoekt of je in aanmerking komt. Als je in aanmerking komt, dan nodigt de maatschappelijk werker jou uit om de digitale waardebon te bekomen.

Meer info?

Raadpleeg het reglement of neem contact op met een maatschappelijk werker van het OCMW via socialedienst@steenokkerzeel.be of 02 758 01 70.