Gemeente Steenokkerzeel

Participatietraject: hoe zie jij het leven in 1820 na corona?

De coronacrisis is nog steeds in het land. Toch willen we al naar de toekomst kijken. Daarom organiseren we een participatietraject waarbij we jullie de vraag stellen hoe jullie het leven na corona zien. Daarnaast kan je ook jouw mening geven over de gemeentelijke beslissingen die genomen zijn.

Naast een invulformulier op de website en in Den Beiaard, zullen we ook in overleg gaan met de adviesraden in verband met de verdeling van de voorziene Vlaamse budgetten voor de plaatselijke verenigingen, aangevuld met de opbrengst van de verkoop van de mondmaskers via de lokale economie.

Bevraging inwoners

Het Covid-19 virus treft iedereen. De maatregelen die opgelegd en gevolgd worden, hebben een invloed op het dagelijkse leven. Hoe moet het nu verder en wat met de toekomst? Om op die vragen een antwoord te krijgen, leggen wij ons oor te luister bij jullie, de inwoners. Via een online formulier en een invulformulier in Den Beiaard dat eind augustus verschijnt, zal iedereen zijn/haar mening kunnen geven. De uiterste datum voor inzendingen ligt op 30 september 2020.

Bij dit participatietraject staan 2 vragen centraal:

  • Hoe zie jij het openbare leven in 1820 na corona?
  • Wat vind je van de huidige beslissingen die de gemeente neemt tijdens de crisis?

Inwoners die hun mening neerpennen, krijgen als bedanking een mondmasker met '#1820' toegestuurd.

Ik doe graag mee!


Participatiedebat

Als 2de onderdeel van het participatietraject willen we in overleg gaan met de adviesraden, aangevuld met een aantal inwoners en 1 afgevaardigde per politieke partij. Naast een debat over bovenstaande vragen, bekijken we ook graag de verdeling van de budgetten, die de Vlaamse regering heeft voorzien voor de verenigingen, te verdelen. Dit bedrag (€ 138.760) zal aangevuld worden met de opbrengst van de mondmaskerverkoop via de lokale handelaars.

De bedoeling is dat elke adviesraad intern een overleg organiseert om zo 2 kandidaten af te vaardigen naar de debatavond op vrijdag 9 oktober 2020, die daar de mening vanuit hun adviesraad kunnen verkondigen. De manier van werken zal natuurlijk afhangen van de opgelegde coronamaatregelen, al is het de bedoeling om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Indien dit niet kan, kijken we zeker naar mogelijke alternatieven.

Wil jij ook graag aanwezig zijn op de debatavond? Stel jezelf dan kandidaat via het online formulier op de website. We selecteren willekeurig inwoners op basis van leeftijd, geslacht en woonplaats. Deze selectie is een weerspiegeling van de demografische samenstelling van onze gemeente. Op die manier worden de verschillende doelgroepen vertegenwoordigd. De geselecteerden worden op de hoogte gebracht tegen vrijdag 2 oktober 2020.

Evaluatierapport

Er zal vervolgens een evaluatierapport opgemaakt worden met de ingezonden voorstellen. Dit dossier zal geagendeerd en besproken worden op de gemeenteraad van 12 november 2020 en zal nadien gebruikt worden als terugkoppeling naar de inwoners. In het rapport zal vermeld staan welke acties zullen genomen worden. Voor de punten die het niet gehaald hebben, wordt ook een motivatie voorzien.

De online bevraging is in te vullen vanaf donderdag 6 augustus 2020 en eindigt op woensdag 30 september 2020. Ons infoblad Den Beiaard, waar een invulformulier in voorzien is, valt de laatste week van augustus in de brievenbussen. De participatieavond in GC De Corren staat geprogrammeerd op vrijdag 9 oktober 2020. Opgelet: dit is onder voorbehoud van de coronamaatregelen die op dat moment gelden.

Let wel: de bedoeling van dit project is om op een constructieve manier samen te werken aan de toekomst van onze gemeente. Afbrekende commentaren zullen weinig bijdragen aan dit doel. Wij horen graag jouw opbouwende mening en ideeën!

Gepubliceerd op wo 02 sep 2020