Gemeente Steenokkerzeel

Denk mee over de mobiliteit in 1820!

Help jij ons op de goede weg? Het mobiliteitsplan van Steenokkerzeel dateert van 2012. We herbekijken dit plan om een antwoord te bieden op nieuwe uitdagingen. De gemeente wil een bereikbare, veilige gemeente zijn, waar de leefkwaliteit niet in het gedrang komt door ongewenst verkeer. Hulp gevraagd!

Een mobiliteitsplan is een samenwerking tussen verschillende partijen zoals de provincie, wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaamse overheidsdienst Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn en de politie.  Iedereen heeft aangegeven welke doelstellingen ze samen willen bereiken en welke thema’s verder onderzocht dienen te worden.

In het verdere proces zijn drie grote blokken te onderscheiden: een verkenningsfase, een uitwerkingsfase en een beleidsplanfase. In de eerste fase verzamelen we informatie, ook bij de inwoners van Steenokkerzeel. In een tweede fase onderzoeken we de thema’s en zoeken we naar oplossingen. Binnen de oplossingen wordt een voorkeursscenario aangeduid dat verder uitgewerkt wordt in de beleidsplanfase. Het scenario wordt concreter gemaakt met verschillende acties. 

En nu is het aan jou. We starten met de inventarisatie- of verkenningsfase en zijn op zoek naar jullie input. Help ons te ontdekken waar jullie in Steenokkerzeel en omgeving goede voorbeelden zien van veilige, aangename mobiliteit. Wat maakt dat dit een veilige of aangename plek is om door te rijden? Kunnen we dit doortrekken naar andere plekken binnen het ruimere Steenokkerzeel? Maar ook omgekeerd, geef ons ook de knelpunten door. Waar loopt de mobiliteit helemaal in de soep volgens jou? En waarom?  We zoeken hier nog niet meteen naar oplossingen voor deze knelpunten, maar wel naar het overzicht ervan.

We inventariseren de locaties tot en met 31 oktober 2021. Vanaf dan gaat de gemeente samen met het studiebureau aan de slag om mogelijke toekomstscenario’s uit te werken. Deze scenario’s worden nadien voorgelegd aan alle geïnteresseerde inwoners.

Denk mee

Gepubliceerd op wo 25 aug 2021