Gemeente Steenokkerzeel

Cultuurraad

Werking

De gemeentelijke cultuurraad is een adviesorgaan dat instaat voor de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid. De raad is samengesteld uit een afvaardiging van socio-culturele verenigingen waarbij de onderscheiden ideologische en filosofische strekkingen vertegenwoordigd zijn. Het bestuur komt maandelijks samen, de algemene vergadering minstens éénmaal per jaar.

De erkende raad voor cultuurbeleid heeft buiten de adviesfunctie eveneens de opdracht om het plaatselijk culturele werk, jeugd- en recreatief leven te stimuleren door overleg en samenwerking tussen de representatieve verenigingen en belanghebbende inwoners.

De cultuurraad werkt nauw samen met de gemeentelijke cultuurdienst. Samen nemen zij initiatieven zoals de Week van de Amateurkunsten, de 11 juliviering,...

De cultuurraad en het beheersorgaan van de bibliotheek Steenokkerzeel hebben er als adviesorganen aangehouden om bij het einde van deze bestuursperiode een memorandum te schrijven.
Dit cultuurmemorandum blikt kort terug op de verwezenlijkingen van de voorbije bestuursperiode, maar is vooral bedoeld als een leidraad voor de komende.
Dit memorandum werd op donderdag 28 juni overhandigd aan de fractieleiders van de gemeenteraad en wordt op deze pagina ter beschikking te gesteld aan alle geïnteresseerde partijen.
Het zou ons uiteraard verheugen indien we ook onze adviezen terug zouden vinden in de partijprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen later dit jaar.

Bij de downloads op deze pagina kan je het volledige cultuurmemorandum 2013-2019 raadplegen.

Samenstelling

 • Andante Perk
 • 4 onafhankelijke Cultuurdeskundigen
 • Heemkundige Kring Ter Ham
 • Kennisbeurs
 • KGB Steenokkerzeel
 • Klakson Blues Club
 • Koninklijke Gewezen Wapenbroeders
 • Liberale Seniorenbond de Eekhoorn
 • Move Libre
 • Vvvuur

Meer info

 • Bevoegde schepen: Geert Laureys
 • Cultuurbeleidscoördinator : Tomas Denayer (02 254 19 79)
 • Cultuurdienst : gemeentehuis Orchideeënlaan 17, 1820 SteenokkerzeelBestuur

 • Marleen Merckx

  Voorzitter cultuurraad

Downloads