Gemeente Steenokkerzeel

Jeugdraad

Werking

De jeugdraad is een adviesraad samengesteld uit een vertegenwoordiging van georganiseerde jongeren (chiro, scouts, jeugdhuizen,...) en niet georganiseerde jeugd (jongeren die geen lid/leiding zijn in een jeugdwerkinitiatief).

De jeugdraad komt 10 keer per jaar samen, steeds bij een verschillend jeugdwerkinitiatief. Tijdens de algemene vergaderingen worden er meningen uitgewisseld en visies gevormd.

De jeugdraad geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen over alle onderwerpen die betrekking hebben op jeugd, het jeugdwerk en het jeugdbeleid van de gemeente. De jeugdraad geeft mee vorm aan het plaatselijk jeugdbeleid. De jeugdraad werkt aan 'jeugdwerk voor alle plaatselijke jeugd' door het organiseren van ontspanningsactiviteiten - zowel voor georganiseerde als niet georganiseerde kinderen en jongeren - die aanvullend zijn op de initiatieven van het plaatselijk jeugdwerk. Door zo'n activiteit wordt de groepssfeer binnen de jeugdraad en het profiel naar de buitenwereld versterkt.

 • Ieder jaar bundelen de jeugdwerkinitiatieven van 1 van de 3 deelgemeentes hun krachten en organiseren ze met financiële steun van de jeugdraad een jeugdnamiddag.

Er worden vormingsmomenten ingericht zowel voor leiding en bestuur als voor de oudste afdelingen van jeugdwerkinitiatieven.

Daarnaast is de jeugdraad ook de uitgelezen plek voor het jeugdwerk om afspraken te maken (bijvoorbeeld over de activiteiten- en fuifkalender), om programma's uit te wisselen, ervaringen te delen of gewoon om bij te praten.

Samenstelling:

 • Avonturenkamp
 • Chiro Melsbroek
 • Chiro Perk
 • Chiro Steenokkerzeel
 • Jeugdhuis Blizzard
 • Jeugdhuis Echo
 • Scouts Perk
 • Scouts Steenokkerzeel
 • Speelpleinwerking
 • Individueel ge├»nteresseerde jongeren
 • Jeugdconsulent
 • Schepen van Jeugd

Meer info

Verslagen van vergaderingen van de jeugdraad zijn beschikbaar op www.snokker.be (doorklikken naar "nieuws" - verslagen).

Bestuur

Downloads