Gemeente Steenokkerzeel

Jeugdraad

De jeugdraad wil jou erbij!

Hé jij! Ben jij tussen 16 en 30 jaar en wil je meedenken rond de jeugd en het jeugdbeleid in onze gemeente?! De jeugdraad is nog op zoek naar enthousiaste jongeren die zich hiervoor willen inzetten en mee de kinderen en jeugd in onze gemeente willen vertegenwoordigen.

De jeugdraad komt ongeveer elke maand samen en houdt rekening met examen- en vakantieperiodes. Tussendoor worden er ook werkgroepen opgericht die apart samenkomen om concreet rond bepaalde thema’s te brainstormen.

Kom je graag eens kijken of het iets voor jou is? Dat kan!
Je kan langskomen op de jeugdraad van oktober, november en/of december en daarna beslissen of je graag in de jeugdraad wil zetelen voor werkingsjaar 2021-2022. Enthousiast?! Wij ook! Laat van je horen en bouw mee aan een bruisende gemeente!

Ik doe mee!

Werking

De jeugdraad is een adviesraad die is samengesteld uit een vertegenwoordiging van georganiseerde jongeren (chiro, scouts, jeugdhuizen, ...) en individueel geïnteresseerde jongeren (jongeren die geen lid/leiding zijn in een jeugdwerkinitiatief).

De jeugdraad komt tien keer per jaar samen, steeds in de lokalen van één van de jeugdverenigingen of op het gemeentehuis. Tijdens de algemene vergaderingen worden er meningen uitgewisseld en visies gevormd.

De jeugdraad geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen over alle onderwerpen die betrekking hebben op jeugd, het jeugdwerk en het jeugdbeleid van de gemeente. De jeugdraad geeft zo mee vorm aan het plaatselijk jeugdbeleid. De jeugdraad werkt aan 'jeugdwerk voor alle plaatselijke jeugd' door het organiseren van ontspanningsactiviteiten voor jongeren die aanvullend zijn op de initiatieven van het plaatselijk jeugdwerk. Door zo'n activiteiten te organiseren of ondersteunen, probeert de jeugdraad enerzijds leuke activiteiten aan te bieden aan de jongeren in de gemeente en anderzijds de onderlinge band tussen jongeren en verenigingen te versterken.

Ieder jaar bundelen de jeugdwerkinitiatieven van 1 van de 3 deelgemeentes hun krachten en organiseren ze met financiële steun van de jeugdraad een jeugdnamiddag.

Er worden vormingsmomenten ingericht zowel voor leiding en bestuur als voor de oudste afdelingen van jeugdwerkinitiatieven. De jeugdraad organiseert ook vormingsmomenten waarop alle jongeren uit de gemeente welkom zijn.

Daarnaast is de jeugdraad ook de uitgelezen plek voor het jeugdwerk om afspraken te maken (bijvoorbeeld over de activiteiten- en fuifkalender), om programma's uit te wisselen, ervaringen te delen of gewoon om bij te praten.

Verslagen en adviezen:

De verslagen van de vergaderingen van de jeugdraad vind je hier terug.

De adviezen die de jeugdraad aan het gemeentebestuur heeft gegeven, vind je hier terug.

Samenstelling:

 • Avonturenkamp
 • Chiro Melsbroek
 • Chiro Perk
 • Chiro Steenokkerzeel
 • Jeugdhuis Blizzard
 • Jeugdhuis Echo
 • Scouts Perk
 • Scouts Steenokkerzeel
 • Speelpleinwerking
 • Individueel geïnteresseerde jongeren
 • Jeugdconsulent
 • Schepen van Jeugd

Meer info

Bestuur

 • Brent Gillaerts

  Voorzitter jeugdraad
  GSM
  0471 38 03 84
  E-mail
  brentgillaerts@hotmail.com
 • Lise Charels

  Ondervoorzitter jeugdraad
 • Lars Quix

  Penningmeester jeugdraad
 • Elise Schepens

  Bestuurslid jeugdraad
 • Silke Schillebeeckx

  Bestuurslid jeugdraad