Gemeente Steenokkerzeel

Landbouwraad

Werking

De "Landbouwadviesraad Steenokkerzeel" werd opgericht op 28 januari 2010 en heeft als doel:

 1. De landbouwraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de agrarische waarden en de waterhuishouding in Steenokkerzeel.
 2. Het ontwikkelen van initiatieven ten behoeve van de land-, tuin- en bosbouw.
 3. Het bundelen en coördineren van de belangen van de land-, tuin- en bosbouwers.
 4. Het uitbrengen van advies op verzoek van het gemeentebestuur aangaande problemen die de land- en tuinbouwers aanbelangen. Alle beslissingen en adviezen van de landbouwraad worden gefundeerd vanuit agrarisch-analytisch standpunt, waarbij het maatschappelijk aspect niet uit het oog mag verloren worden.
 5. Het college van burgemeester en schepenen dient de landbouwraad te informeren over het gevolg dat aan ieder advies wordt gegeven en dit met een motivatie indien het advies van de landbouwraad niet wordt gevolgd.
 6. Het verlenen van advies aan de gemeentelijk milieuadviesraad, de GECORO.
 7. Ten allen tijde gesprekspartner zijn met de bevoegde overheden.
 8. Het verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van alle land- en tuinbouwers door ondermeer: voorlichting, beleidsvoorstellen, acties enz.
 9. Samenwerking met andere landbouwadviesraden of algemene werkingsgroepen, voor het bevorderen van de landbouwbelangen op regionaal vlak is toegelaten.
 10. Het afvaardigen van vertegenwoordigers in andere erkende gemeentelijk adviesraden.

Bevoegdheden

 • De landbouwadviesraad behartigt de belangen van de land- en tuinbouwers op gemeentelijk vlak, in open samenwerking met alle land- en tuinbouwers, deskundige raadgevers en het gemeentebestuur.
 • De raad onderzoekt, informeert, adviseert of rapporteert over land-, tuin- en bosbouwaangelegenheden.

Meer info

Waarom er geen recente verslagen zijn?

De groep actieve landbouwers in onze gemeente is niet zo groot meer. De dossiers rond de schade aan teelten uit 2018, leert ons dat vele gronden in onze gemeente  door landbouwers uit de omliggende gemeenten worden bewerkt.

Specifieke landbouwdossiers worden steeds meer via-e-mail of andere communicatiekanalen behandeld. Meestal worden  de belangen van de landbouwers ook overkoepelend door  de landbouwvakorganisaties verdedigd. Algemene vragen over de open ruimte worden ook behandeld op de Milieuadviesraad. De landbouwers worden hierop uitgenodigd.

We zijn in volle ontwikkeling naar een nieuwe structuur om de participatie van de landbouw in het gemeentelijk beleid te blijven behouden.


Bestuur

 • Jozef Bertens

  Voorzitter landbouwraad
  Adres
  Boekweykoekstraat 7
  1820 Steenokkerzeel
 • Alfons Crynen

  Secretaris landbouwraad
  Adres
  Molenstraat 9
  1820 Steenokkerzeel