Gemeente Steenokkerzeel

OCMW-raad

Een OCMW wordt bestuurd door de OCMW-raad. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door het vast bureau en het bijzonder comité van de sociale dienst.

Bruno Peeters werd in zitting van de gemeenteraad dd 08/01/2019 verkozen verklaard als voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad voor de legislatuur 2019-2024.

De OCMW-raad vergadert normaal elke maand (met uitzondering van juli en augustus) in de raadzaal van het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17. De zittingen zijn openbaar met uitzondering van die aangelegenheden die bij wet geregeld werden.

Data OCMW-raad

donderdag
23-01-2020

donderdag
28-05-2020

donderdag
12-11-2020

donderdag
20-02-2020

donderdag
25-06-2020

donderdag
10-12-2020

donderdag
26-03-2020

donderdag
17-09-2020


donderdag
23-04-2020

donderdag
15-10-2020


De agenda kan je 7 dagen vóór de zitting hier raadplegen.
De verslagen van de OCMW-raad vind je hier.

Ben je op zoek naar het audioverslag van de OCMW-raad? Dat kan je hier herbeluisteren.

Onderaan deze pagina vind je het huishoudelijk reglement (versie van 16 april 2013).

Zetelverdeling

Legislatuur 2019-2025:

1. Klaver-NVA 14 zetels
2. LVB 4 zetels
3. Groen 3 zetels
4. CD&V 1 zetel
5. Sp.a 1 zetel


Bestuursakkoord

Klaver-NVA

 

Bestuur