Gemeente Steenokkerzeel

Jeugd

De jeugddienst neemt de volgende drie kerntaken van het gemeentelijk jeugdbeleid waar:

  1. Ontwikkelen van een beleid voor de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren
  2. Coördineren van de communicatie met en informatie voor de jeugd
  3. Ontwikkelen van beleidsnetwerken en de integratie van voorzieningen. In elke gemeente, zelfs in zeer kleine, treft men tal van voorzieningen die ofwel expliciet of wel impliciet naar een jonge doelgroep werken: OCMW, sport, bibliotheek. cultureel centrum, ambulante welzijnsdiensten, politie. PMS, scholen enz. De integratie, de samenwerking en communicatie tussen deze voorzieningen is een opdracht voor de gemeentelijke jeugddienst. In heel wat gevallen zullen ook voorzieningen die bovengemeentelijk werken hierbij betrokken worden.

 Ben je op zoek naar de reglementen van de Jeugddienst? Je vindt ze hier.