Gemeente Steenokkerzeel

Secretariaat

Een belangrijke opdracht van het Secretariaat is de administratieve ondersteuning van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies. Zij zorgt voor het opstellen en verzenden van dagordes, toelichtingen en verslagen en voor de verwerking van de notulen. Deze dienst houdt bovendien de wetgeving en reglementering bij die te maken heeft met het algemeen gemeentebeleid.