Gemeente Steenokkerzeel

Personeel

De personeelsdienst staat in voor het dagelijks beheer van de dossiers van het gemeentepersoneel en het gemeentelijk onderwijzend personeel. De dienst verzorgt eveneens de weddes, vergoedingen en allerlei administratie aangaande het personeel.

Verder verstrekt de personeelsdienst via verschillende kanalen informatie over vacante betrekkingen en behandelt aanwervingen en pensioneringen van personeel.