Gemeente Steenokkerzeel

Dienstverlening en financiën

Dienstverlening

Wij zien de gemeente als een KMO die werkt voor meer dan 12.000 klanten. Het blijven optimaliseren van de dienstverlening is daarom een belangrijk onderdeel van het beleid. Dit omvat onder andere de nodige aanpassingen van het personeelskader. Het aanwerven van collega’s die erfgoed en lokale economie opvolgen, uitbreiding van het team op openbare werken, een recent gestarte klimaatdeskundige, … zijn alvast stappen in de goede richting.


Financiën

De investeringen in deze legislatuur bedragen bijna 12 miljoen euro. Het overgrote deel (10 miljoen) gaat naar vaste activa zoals terreinen, gebouwen, wegen en infrastructuur, naast de verplichte investeringen in kerkfabrieken en brandweer.

Een extra lening van 2 miljoen euro in 2022 zal hierbij helpen, al wordt de leningslast deze legislatuur met liefst 45% afgebouwd. Dit brengt de schuld per persoon van 920 € in 2018 naar 507 € in 2024 (einde legislatuur) en zelfs tot 405 € in 2025, wat een verlaging is van 56%.