Gemeente Steenokkerzeel

Eikenprocessierupsen

Sinds enkele jaren worden we tijdens de zomermaanden geplaagd door de processierupsen die de eikenbomen kaalvreten en voor ernstige jeukhinder kunnen zorgen.

Hoe herken je de processierups (vlinder)?

Ze eten voornamelijk ’s nachts in groep en vervellen in gemeenschappelijke spinsels. De nesten bestaan uit dichte spinsels van vervellingshuiden met haren en uitwerpselen. Ze danken hun naam aan de gewoonte om 'in processie' vanuit spinsels op stammen of dikke takken naar het gebladerte te trekken, gedurende valavond.

Processierupsen hebben een grijs-grauwe kleur met lichtgekleurde zijden en zijn getooid met lange brandharen. In mei verschijnen ze en eind juni zijn ze volwassen. Vaak worden ze pas opgemerkt als de boom al half is kaalgevreten. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen ze al vroeger voorkomen.

Vanaf het ogenblik dat de rups zich heeft verpopt, is het gevaar verdwenen. De volwassen nachtvlinder is onopvallend grijs en verschijnt vanaf eind juli en kan tot eind augustus voorkomen. De bomen herstellen zich meestal goed na het verpoppen van de rups.

Problemen
Iemand die reeds in contact is geweest met de rups zal dit zeker niet vergeten zijn door de hevige jeukhinder.
De lange haren die de rupsen loslaten kunnen ernstige ontstekingen of astmatische reacties veroorzaken.

  • HUID: Binnen de acht uur na contact met de haren verschijnt de huiduitslag welke met hevige jeuk gepaard gaat. De uitslag verdwijnt vanzelf na ongeveer 2 weken.
    Het probleem is dat de haren worden meegevoerd met de wind en ook in kleding kunnen terechtkomen.
  • OGEN: Bij contact met de ogen kan er een ernstige ontsteking ontstaan die soms enkel via een operatieve ingreep kan worden aangepakt door de haren te verwijderen.
  • BOVENSTE LUCHTWEGEN: bij inademing kunnen slik- en ademhalingsstoornissen optreden.

Raadpleeg jouw dokter.

Wat mag je zeker niet doen?

  • Spuit de haard niet weg met een hogedrukreiniger.
  • Ga niet op de grond zitten.
  • Mocht je toch in aanraking komen, begin dan niet te krabben of te wrijven maar spoel de huid en de ogen goed met water en was alle kleren.

Procedure

Meldingsplicht

Eigenaars die de aanwezigheid van de eikenprocessierups vaststellen, moeten de Milieudienst van het gemeentebestuur onmiddellijk in kennis stellen. Op die manier krijgen we een beter zicht op de grootte van het probleem

Informatieplicht

Eigenaars zijn verplicht om voorbijgangers te wijzen op de aanwezigheid van de eikenprocessierups, op het gevaar en op persoonlijke preventieve maatregelen. Dat kan door duidelijke waarschuwingsborden te plaatsen.

Bestrijding 

De bestrijding is verplicht en ten laste van de eigenaar. De gemeente zorgt voor de bomen op het openbaar domein.

Indien je de rupsen aantreft in jouw eikenbomen, voorkom dan elk contact en hou kinderen uit de buurt. Breng eveneens de Milieudienst op de hoogte. De gemeente stuurt een firma om de nesten te verwijderen van zodra wij van jou een storting van €50 ontvangen op het rekeningnummer BE02 0910 0018 5440. Gelieve hierbij te vermelden: 'bestrijding eikenprocessierups' met jouw naam en adres waar de bestrijding dient te gebeuren.

Opgelet: de brandweer is niet bevoegd om eikenprocessierupsen te verwijderen, dit moet via de gemeente verlopen.

Kostprijs

€50 voor jouw persoonlijke eigendom.
De gemeente zorgt voor de bomen op het openbaar domein.