Gemeente Steenokkerzeel

Burgerparticipatie Regionaal Mobiliteitsplan Vlaamse Rand: Vul de enquête in!

De vervoerregio maakt een visie voor de middellange (2030) en lange termijn (2050) over de mobiliteit in de Vlaamse Rand. Deze visie zal de basis vormen voor het regionaal mobiliteitsplan 2030/2050.

Het openbaar vervoer in Vlaanderen gaat grondig veranderen. Het nieuwe concept van basisbereikbaarheid maakt komaf met de basismobiliteit. Bij basismobiliteit ging men uit van het principe dat er elke 750 meter een bushalte moest zijn, onafhankelijk van de vervoersvraag. Het gevolg is dat er op bepaalde plaatsen en tijdstippen lege bussen en trams rondrijden en er tegelijkertijd vaak onvoldoende capaciteit is op drukke lijnen tijdens piekperiodes.

Daarom gaat men nu voor basisbereikbaarheid, waar Vlaanderen ingedeeld wordt in 15 vervoersregio’s. De gemeente Steenokkerzeel behoort, samen met 32 andere gemeenten, tot de Vervoersregio Vlaamse Rand, die verantwoordelijk zijn voor het opmaken van een regionaal mobiliteitsplan. Het openbaar vervoer zal bestaan uit vier vervoerslagen: het treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat. Door deze vervoerslagen beter met elkaar te verbinden en geïntegreerde informatie aan te bieden, zullen reizigers vlot van het ene vervoersmiddel op de andere kunnen overstappen. Meer info vind je via www.vlaanderen.be/vervoerregios/vervoerregio-vlaamse-rand.

Ondanks het nobele doel van het decreet basisbereikbaarheid - met als uitgangspunt een vlotte bereikbaarheid voor scholen, ziekenhuizen, bedrijfsterreinen, sportcentra, cultuurcentra en winkelcentra -  is de gemeente Steenokkerzeel het niet eens met de huidige voorstellen tot de invulling ervan, omwille van de zeer grote afbouw voor het openbaar vervoer in onze gemeente. Verschillende rechtstreekse verbindingen met belangrijke attractiepolen (scholen, ziekenhuizen, IC-stations, …) worden afgeschaft en vervangen door verkapte verbindingen waar overstappen verplicht zal zijn.  Dit systeem werkt enkel indien alle lijnen hoogfrequent en betrouwbaar zijn en het aantal overstappen beperkt in aantal.  In onze gemeente wordt aan geen van beide voldaan. We verwachten de volgende jaren grote uitdagingen qua regelgeving, infrastructuurwerken en technische innovaties en zijn van mening dat dit plan hier geen antwoord op zal bieden. Een gevolg van een fout aanbod qua openbaar vervoer is ook dat de Europese klimaats-, energie- en mobiliteitsdoelstellingen moeilijker gerealiseerd zullen worden.

We geven graag het volgende voorbeeld ter illustratie van de mogelijke toekomstige realiteit. Als je met de bus vanuit ’t Boekt naar Humelgem wil, om daar bijvoorbeeld naar de jaarlijkse rommelmarkt op zondag te gaan, moet je met de bus van Perk naar Vilvoorde rijden, om daar over te stappen om de ringtram richting Zaventem, waar je de bus kan nemen naar Veltem, die langs Steenokkerzeel/Humelgem passeert. Dit om ongeveer 5km te overbruggen. Dat lijkt ons alvast geen verbetering.

Daarnaast stellen wij ons vragen bij het participatieve gedeelte binnen de vervoersregio. Er is overleg, maar met de standpunten en opmerkingen vanuit de gemeente wordt geen rekening gehouden. Het plan blijft behouden en wordt steeds terug ongewijzigd op tafel gelegd. Dit heeft geleid tot een stemming binnen de regio waar 12 gemeenten tegen stemden en 2 zich onthielden. De verplichte 2/3-meerderheid, nodig voor de goedkeuring van dit plan, werd dus niet behaald. Vanuit het kabinet van minister Peeters is de opdracht gegeven om te kijken hoe er meer budget voor Vervoer Op Maat kan voorzien worden voor onze regio, in de hoop dat dit tot een positiever resultaat zal leiden.

De gemeente Steenokkerzeel vraagt een nieuw onderzoek met betrekking tot de rechtstreekse verbindingen met Mechelen en Leuven. Momenteel wordt alle focus gelegd op de verbinding Brussel-Haacht (west-oost) waardoor de noord-zuid verbinding in de gemeente volledig versnipperd of zelfs onbestaand is. Dit plan houdt trouwens ook geen rekening met de vroegere afspraken rond het Strategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling in de luchthavenregio. De luchthaven, grondgebied Steenokkerzeel, omvat de toegang tot o.a. Skeyes, 15e Wing, dienst Luchtsteun van de Federale politie, DHL  en Cargo, dewelke in het kader van tewerkstelling een optimale ontsluiting met het openbaar vervoer vereisen.

Voor meer info kan je contact opnemen via mobiliteit@steenokkerzeel.be of 02 254 19 51.

Om de mening van de burger te kennen, organiseert de Vlaamse overheid een enquête die online kan ingevuld worden. Inwoners die hier graag bij geholpen worden, kunnen een afspraak maken met het onthaal op het gemeentehuis via het nummer 02 254 19 00. De enquête moet ingevuld worden voor 31 januari 2021.

Ik wil de enquête graag invullen!        

Gepubliceerd op vr 08 jan 2021