Gemeente Steenokkerzeel

Financiële steunmaatregelen

Ben je van plan om een woning te bouwen of te verbouwen? Ga dan vooraf na of je in aanmerking komt voor één of meerdere premies en van welke financiële tegemoetkomingen je kan genieten. Hieronder een overzicht van de voornaamste instanties die jou hierin tegemoet kunnen komen:

 • Wonen Vlaanderen
 • provincie Vlaams-Brabant
 • gemeente
 • netbeheerder Fluvius

Op de website premiezoeker.be krijg je een volledig overzicht van de mogelijke premies.

Voor meer informatie over premies of hulp bij het invullen van jouw aanvraag, kan je terecht bij het woonloket van de gemeente Steenokkerzeel.

Wonen Vlaanderen

De nieuwe Vlaamse renovatiepremie

Als je jouw woning wil renoveren, dan kan je onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de renovatiepremie. De werken die in aanmerking komen worden verdeeld in vier categorieën: de structurele elementen van een woning, het dak, het buitenschrijnwerk en de technische installatie.

De aanpassingspremie

Als je verbouwingswerken wenst uit te voeren om de woning aan te passen aan een oudere bewoner, dan kan je onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de Vlaamse aanpassingspremie. De premie geldt enkel voor ouderen vanaf 65 jaar, met of zonder handicap. Minstens één gezinslid moet hieraan voldoen.

Meer informatie en aanvraagformulieren op de website van Wonen Vlaanderen.

Provincie Vlaams-Brabant

De aanpassingspremie

Als je verbouwingswerken wenst uit te voeren om de woning aan te passen aan een oudere bewoner, dan kan je onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de provinciale aanpassingspremie. De premie geldt voor ouderen vanaf 65 jaar of personen met een erkende handicap. Minstens één gezinslid moet hieraan voldoen.

Bijkomende leningen voor renovatie van woningen

Als je voldoet aan de vooropgestelde inkomensvoorwaarde dan kan je een renovatielening via de provincie aanvragen voor het uitvoeren van verbeteringswerken, saneringswerken, vergrotingswerken, energiebesparende maatregelen en/of werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van een inwonende natuurlijke persoon.

Meer informatie en aanvraagformulieren op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Gemeente

De gemeente Steenokkerzeel kent enkel een premie toe voor het plaatsen een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening. Eveneens zijn er gemeentelijke premies beschikbaar op vlak van milieu.

Voor meer informatie en aanvraagformulieren kan je terecht op de milieudienst van de gemeente Steenokkerzeel.

Netbeheerder Fluvius

Fluvius kent een aantal premies toe op vlak van energiebesparende maatregelen:

 • vloer- of kelderisolatie
 • binnenmuur-, spouwmuur- of buitenmuurisolatie
 • zolder- of dakisolatie
 • hoogrendementsbeglazing
 • warmtepomp
 • zonneboiler
 • condensatieboiler
 • ...

Vanaf 2017 stimuleert Fluvius totaalrenovaties van een woning d.m.v. de totaalrenovatiebonus of BENO-pass. Wanneer je binnen een periode van vijf jaar minstens drie verschillende energiebesparende maatregelen uitvoert, kan je in aanmerking komen voor een extra financiële bonus. Per bijkomende investering krijg je een volgende bonus.

Meer informatie en aanvraagformulieren op de website van Fluvius.