Gemeente Steenokkerzeel

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

De gemeente Steenokkerzeel werkte een ruimtelijke beleid uit onder de vorm van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Zonder op perceelsniveau bestemmingen te wijzigen, werden de belangrijkste ruimtelijke beleidsopties voor onze gemeente opgenomen. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurd op 24 mei 2007. Op 24 augustus 2017 werd een gedeeltelijke herziening van dit structuurplan goedgekeurd.

Wil je graag weten hoe het ruimtelijk beleid er binnen onze gemeente uitziet? Je kan een gecoördineerde versie vinden van het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan via de link onderaan deze pagina.

Let op: een structuurplan wijzigt de bestemmingen van een gewestplan NIET. Daarvoor zijn er ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) nodig die de bestemming vastleggen en verfijnen in voorschriften.