Gemeente Steenokkerzeel

Gemeentelijke diensten en infrastructuur

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Voor alle vragen over het coronavirus in de gemeente kan je ons contacteren via corona@steenokkerzeel.be. Tijdens de openingsuren kan je ook telefonisch contact opnemen via 02 254 19 00, met uitzondering van donderdagavond. De avondopening valt in deze uitzonderlijke periode weg. 

Burgers die vragen hebben over gezondheid en openbare orde, kunnen terecht op het telefoonnummer 0800 14 689.
Voor vragen over economie bel je naar 0800 120 33.

Wanneer is het gemeentehuis open?
Het gemeentehuis is sinds donderdag 19 maart 2020 overgeschakeld op een minimale dienstverlening. Dit betekent dat er enkel nog op afspraak gewerkt wordt om aan dringende vragen te kunnen voldoen. Voor een afspraak te maken kan je ons contacteren, telefonisch op het nummer 02 254 19 00 of via info@steenokkerzeel.be. Onze diensten zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 9 uur en 16 uur, op vrijdag tussen 9 uur en 12 uur. 

Onthaal
02 254 19 00
info@steenokkerzeel.be

Burgerzaken
02 254 19 80
burgerzaken@steenokkerzeel.be

Omgeving
02 254 19 60
ruimtelijkeordening@steenokkerzeel.be

Sociale Dienst
02 785 01 70
socialedienst@steenokkerzeel.be

We vragen met aandrang om niet-dringende zaken uit te stellen.
Heb je toch dringend iets nodig? Dan helpen we jou met plezier verder!

Is het recyclagepark nog open? Waar kan ik nog een GFT-sticker vinden?
Het recyclagepark mag vanaf 7 april de deuren weer openen. Net zoals bij de voedingswinkels zullen maar een aantal klanten tot het domein toegelaten worden. Ook hier moeten de social distancing maatregelen gerespecteerd worden. Al het afval kan binnengebracht worden op uitzondering van asbestcement. De mondmaskers voor de verwerking hiervan worden voor de medische sector voorbehouden.

In verband met de GFT-sticker: Alle Gft-containers moeten ten laatste op 20 april een sticker hebben. Je kan deze online aankopen via volgende link. Dit kan tot en met 14 april.

Opgelet: vuilniszakken worden tijdens deze periode niet langer verkocht in het gemeentehuis. Deze kan je wel nog kopen in verschillende voedingswinkels in de gemeente.

Blijven gemeentelijke locaties zoals de bibliotheek, GC De Corren, De Camme, de sporthal en de turnzalen open?
Deze zalen sluiten al zeker de deuren t.e.m. 19 april 2020 voor alle activiteiten. Heb jij een zaal gehuurd in GC De Corren of De Camme?
We gaan in eerste instantie op zoek naar een nieuwe datum in 2020 waarop je de zaal kan reserveren. Vinden we geen datum, dan heb je sowieso recht op een terugbetaling.
De sporthal wordt sowieso pas nadien gefactureerd, annulatie door het coronavirus (voorlopig t.e.m. 19 april 2020) zullen niet aangerekend worden.

De bibliotheek blijft gesloten. Je kan wel online een boek ontlenen en op afspraak komen halen. Kijk hier hoe je dat kan doen.

Blijven de speelterreinen open?
Om de verspreiding van het coronavirus onder spelende kinderen te vermijden, zijn ook buitenspeeltuinen voortaan niet meer toegankelijk. Hieronder vallen ook de gemeentelijke speelpleintjes. Ook hier rekenen we op het gezond verstand van de volwassenen.

Blijven politie, brandweer en andere hulpverleningsdiensten actief? 
De politie werkt verder op afspraak. Je kan deze diensten nog altijd bereiken op de gekende telefoonnummers. Thuisverpleegkundigen blijven ook gewoon aan het werk.

Gaan de gemeenteraad en andere raden nog door? 
De gemeenteraden gaan momenteel op afstand door. Alle leden van de gemeenteraad kunnen online volgen en stemmen. Het college van burgemeester en schepenen monitort alles vanuit de raadzaal. Hier houden zij zich ook aan de social distancing maatregelen.

Wat als de maatregelen niet worden nageleefd?
Wanneer de maatregelen niet worden nageleefd, dienen politiediensten bestuurlijk op te treden, en indien nodig de handelszaken / horeca in overtreding, te sluiten. Het is uiteraard wenselijk stapsgewijs op te treden: eerst verwittigen en sensibiliseren, pas nadien overgaan tot bestuurlijk optreden.

Ook als particulier kan men een geldboete krijgen. Wanneer men tegengehouden wordt op de baan en men kan niet aantonen dat het om een essentiële verplaatsing gaat zal een boete van €250 per persoon volgen.

Waar kan ik mondmaskers krijgen? 
Mondmaskers zullen voorzien worden voor medisch personeel. Belangrijk is te blijven benadrukken wat de richtlijnen voor correct gebruik zijn: mondmaskers hebben enkel zin voor wie besmet is, om te voorkomen dat die persoon anderen besmet. Wie niet besmet is, wordt niet beschermd door het dragen van een mondmasker, omdat besmetting ook op veel andere manieren tot stand komt (bv: contact met ogen, …). Aan apothekers worden geen mondmaskers verdeeld. Wie ziek is blijft binnen, en stuurt iemand anders naar de apotheek. Apothekers die zelf ziek zijn, werken niet. 

Mag men van de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken nog een controle doen in en rond een woning in functie van een verkoop?
Neen. Een huidige verkoop mag worden afgerond, maar nieuwe verkopen mogen momenteel niet worden georganiseerd.

Kan ik nog een omgevingsvergunning aanvragen?
De vergunningverlening wordt niet stilgelegd, maar er gelden wel langere beslistermijnen.
Die keuze is gerechtvaardigd omdat mogelijkerwijs delen van het gemeentepersoneel ziek worden, de vergunningsaanvragen niet even efficiënt via thuiswerk verwerkt kunnen worden, en omdat op dit moment het openbaar onderzoek niet naar behoren georganiseerd kan worden. De vergunningverlening door gemeenten valt dus niet stil, maar de tijdelijke regeling kan voor de aanvrager wel betekenen dat de eindbeslissing door het college langer op zich laat wachten. Omwonenden mogen wachten tot na 24 april om een dossier in openbaar onderzoek te gaan inkijken in het gemeentehuis.De tijdelijke regeling geldt voor alle  lopende aanvragen en voor aanvragen die op of na 24 maart, maar voor of uiterlijk op 24 april worden ingediend. De minister kan de datum van 24 april verlengen.

Worden burgerlijke huwelijken nog steeds voltrokken?
Ja, maar enkel in aanwezigheid van het bruidspaar, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand.