Gemeente Steenokkerzeel

Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De raad telt in Steenokkerzeel 23 raadsleden en vergadert 1 keer per maand (behalve in juli en augustus) op donderdag in de raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen zijn openbaar met uitzondering van die aangelegenheden die bij wet geregeld werden. De gemeenteraad kiest ook een dagelijks bestuur met name het college van burgemeester en schepenen.

In de eerste plaats is de gemeenteraad bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. Daarnaast moet de gemeenteraad beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat door de hogere overheid wordt opgedragen (bv. toezicht over de kerkfabrieken, erkenning van buurtwegen).

Bruno Peeters werd in zitting van de gemeenteraad dd 08/01/2019 verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad voor de legislatuur 2019-2024.

Samenstelling

Zetelverdeling legislatuur 2019-2024:

1. Klaver-NVA 14 zetels
2. LVB 4 zetels
3. Onafhankelijk 2 zetels
3. Groen 1 zetel
4. CD&V 1 zetel
5. Vooruit 1 zetel

Samenstelling in beeld

Agenda's, verslagen en besluitenlijsten

De gemeenteraad vergadert normaal elke maand (met uitzondering van juli en augustus) in de raadzaal van het gemeentehuis.

 • Donderdag 25 januari 2024
 • Donderdag 22 februari 2024
 • Donderdag 21 maart 2024
 • Donderdag 25 april 2024
 • Donderdag 23 mei 2024
 • Donderdag 20 juni 2024
 • Donderdag 19 september 2024
 • Donderdag 24 oktober 2024
 • Donderdag 21 november 2024
 • Donderdag 5 december 2024
 • Donderdag 19 december 2024

De zittingen zijn openbaar en starten, indien niet anders vermeld, om 20u00. De agenda, beslissingen en notulen van de gemeenteraad kan je hier online raadplegen zodra ze beschikbaar zijn.
Bij hoogdringendheid of in uitzonderlijke situaties kan de gemeenteraad ook worden samengeroepen op andere datums dan hierboven gegeven.

Agenda's, verslagen en besluitenlijsten

Archief tot eind 2020

Audioverslagen

Je kan van elke vergadering van de gemeenteraad achteraf een audioverslag van de zitting (her)beluisteren.

Audioverslagen

Beleidsdocumenten

Het lokaal bestuur is verplicht om te werken met een budget, jaarrekening en een meerjarenplan. Het meerjarenplan houdt de raming van de uitgaven en inkomsten in, die de gemeente gaat doen of innen gedurende de legislatuur. Het budget en jaarrekening zijn onderdeel van het meerjarenplan, dat betrekking heeft op het lopende jaar. Is de gemeente van plan om een bepaalde investering te doen? Dan zal ze dat eerst moeten voorzien in het budget en het meerjarenplan en daarvoor de nodige kredieten voorzien.

Budget, jaarrekening en meerjarenplan