Gemeente Steenokkerzeel

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert normaal elke maand (met uitzondering van juli en augustus) in de raadzaal van het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17. De verslagen van de gemeenteraad vind je hier. De zittingen zijn openbaar met uitzondering van die aangelegenheden die bij wet geregeld werden.

Data gemeenteraden

dinsdag
08-01-2019

donderdag
31-01-2019

donderdag
28-02-2019

donderdag
28-03-2019

donderdag
25-04-2019

donderdag
23-05-2019
donderdag
27-06-2019

donderdag
19-09-2019

donderdag
24-10-2019

donderdag
21-11-2019

donderdag
19-12-2019

De agenda kan je 7 dagen vóór de zitting hier raadplegen. 
De verslagen van de gemeenteraad behandeld in publieke zitting worden, na goedkeuring, op de gemeentelijke website geplaatst.

Ben je op zoek naar het audioverslag van de gemeenteraad? Dat kan je hier herbeluisteren.