Gemeente Steenokkerzeel

Het gemeentehuis in de toekomst

Vanaf 1 januari 2019 treedt het decreet Lokaal Bestuur in voege, hetwelk de fundering legt voor de integratie van de gemeente en het OCMW. Hierdoor zullen zich een aantal veranderingen voordoen. Lees er hier alles over!

Veranderingen

Dit betekent o.a. dat vanaf dat moment een gemeenteraadslid ook automatisch als OCMW-raadslid zetelt en een schepen ambtshalve lid is van het Vast Bureau.

Maar de gevolgen van het decreet reiken nog verder. Zo dient ook het personeel geïntegreerd te gaan werken waardoor enkele aanpassingen nodig zijn. In 2018 werd reeds 1 algemeen directeur en 1 financieel directeur voor beide organisaties aangeduid.

Weldra zullen de krachten van de gemeente en het OCMW ook letterlijk gebundeld worden in 1 gebouw. Beide diensten zullen een plaats krijgen in het gemeentehuis waardoor er sprake zal zijn van een lokale, gecentraliseerde dienstverlening. De inwoners kunnen m.a.w. voor alle vragen op 1 locatie terecht. De organisatie hiervan vergt natuurlijk veel werk: een
nieuw personeelskader, goede afspraken, aangepaste processen, software die op elkaar dient afgestemd te worden, verbouwingen enz. We hebben in Steenokkerzeel dan ook niet gewacht op het decreet en zijn al twee jaar bezig met de voorbereiding van deze transformatie, die – hopelijk tegen de zomer 2019 – duidelijk zichtbaar zal zijn voor onze inwoners. De verbouwing van het gemeentehuis voor de centralisatie van onze lokale dienstverlening is een cruciaal element in dit verhaal.

Planning werken

Een algemene opfrissing van onze dienstverlening en de infrastructuur die daarmee gepaard gaat is dus – na 14 jaar – geen overbodige luxe.

De werken aan het gemeentehuis vangen in het voorjaar van 2019 aan. De afdeling Vrije tijd en enkele ondersteunende diensten nemen begin januari 2019 hun tijdelijke intrek in het huidige Sociaal Huis, Fuérisonplaats 14, tot het einde van de werken. De Sociale dienst blijft zolang ook op die locatie bereikbaar.

De linkervleugel – gelijkvloers van het gemeentehuis - wordt verbouwd om de Sociale
dienst te huisvesten. Aan de balie van de Sociale dienst worden de bezoekers van deze afdeling verwelkomd, waarna de sociaal assistenten hen in alle discretie zullen ontvangen in hun afzonderlijke lokalen. Ook de wekelijkse zitdagen van externe dienstverleners (Wijk-werken, jurist, …) zullen in deze vleugel plaatsvinden.

De centrale onthaalbalie van het gemeentehuis wordt vernieuwd en uitgebreid. Er zijn permanent 2 medewerkers aan dit ruime onthaal aanwezig om jullie verder te helpen. Voor rolstoelgebruikers is er aan de zijkant een in de hoogte aangepaste balie aanwezig.

De onthaalmedewerkers bieden jullie eerstelijnsinfo en verwijzen jullie indien nodig door naar de juiste dienst. Indien zij jullie zelf kunnen verder helpen, zullen zij dit met veel plezier doen. Het onthaal fungeert immers ook als snelbalie, waar jullie allerlei documenten kunnen afhalen (attesten, rijbewijs, paspoort, enz.) of inschrijvingen kunnen regelen voor gemeentelijke activiteiten.

In de hal zal een fotocabine staan, die ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Hierin kunnen jullie tegen een voordelige prijs digitale pasfoto’s laten maken, die volledig conform de huidige reglementering zijn. Zo kan je jezelf met je foto onmiddellijk aanbieden bij de afdeling Burgerzaken voor de aanvraag van een reispas, rijbewijs of identiteitskaart.

Wij hopen op die manier de wachtrijen bij de afdeling Burgerzaken en Omgeving definitief naar het verleden te verwijzen. Hoe onze dienstverlening nog verder wordt uitgebreid, zullen jullie kunnen lezen in de brochure, die in de loop van 2019 in je bus belandt!

De tweede verdieping van het gemeentehuis - waar momenteel alleen vergaderlokalen zijn - wordt ingericht als nieuwe werkplek voor de afdeling Vrije Tijd.

Ook de communicatiemedewerker en de coördinator integrale veiligheid nemen hier hun intrek.

De loketfunctie van deze afdeling wordt overgenomen door onze centrale onthaalmedewerkers, waar jullie terecht kunnen voor inschrijvingen voor sportkampen, speelpleinwerking, culturele activiteiten in De Corren enz.

Naast deze – voor het publiek - meer zichtbare verbouwingen, voorzien we ook enkele extra vergaderlokalen, om onze ruimtes optimaal te gebruiken.

De werken zullen normaal gezien in de loop van 2019 beëindigd worden. Tot die tijd zal er onvermijdelijk hinder zijn op diverse diensten. Via borden en signalisatie zullen we jullie zo goed mogelijk informeren opdat jullie vlot bij de juiste dienst terecht komen.

We proberen de hinder voor de bezoekers tot een minimum te beperken en zullen dit samen met de aannemer van de werken optimaal organiseren. Via onze website, sociale media en nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte.

Verandering openingsuren maandag

Vanaf 1 januari 2019 zullen de openingsuren van het gemeentehuis ook wijzigen op maandagvoormiddag. Wij zullen open zijn van 9 uur tot 12 uur (i.p.v. 13 uur). De openingsuren op de andere dagen blijven ongewijzigd. Je kan de openingsuren hier altijd raadplegen.

Gepubliceerd op do 20 dec 2018