Gemeente Steenokkerzeel

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) (op afspraak)

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Voorwaarden

Je moet:

  • minstens 65 jaar zijn
  • Belg zijn of onderdaan van de Europese Unie of vluchteling of staatloze of van een onbepaalde nationaliteit. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking.
  • verblijven in België. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Procedure

Of je recht hebt op de IGO wordt automatisch onderzocht wanneer je een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt. Behoor je niet tot één van deze categorieën, dan kan je een aanvraag indienen bij jouw gemeentebestuur (na afspraak op het nummer 02 254 19 80 of via burgerzaken@steenokkerzeel.be) of bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

Het bedrag dat je kan ontvangen is afhankelijk van jouw gezinssituatie. Je ontvangt het basisbedrag als je jouw hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen. Woon je alleen en deel je jouw hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvang jij het verhoogde bedrag.