Gemeente Steenokkerzeel

Jeugdraad

Werking

De jeugdraad komt ongeveer tien keer per jaar samen in de lokalen van één van de jeugdverenigingen of op het gemeentehuis. Het is een adviesraad waarin zowel georganiseerde jongeren (chiro, scouts, jeugdhuizen, ...) als individueel geïnteresseerde jongeren (jongeren die geen lid/leiding zijn in een jeugdwerkinitiatief) zetelen. Samen buigen zij zich over kwesties die de lokale jeugd aanbelangen. Dat kan gaan van het adviseren van de gemeente bij hun beleidsplannen tot het organiseren van een actie of een activiteit. Verder denkt de jeugdraad ook na over kwesties die de lokale jeugd nauw aan het hart liggen, zoals bijvoorbeeld het fuifbeleid, het beheer van onze speeltuinen en participatie en het verzekeren van inspraak van kinderen en jongeren uit onze gemeente.

De jeugdraad geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen over alle onderwerpen die betrekking hebben op jeugd, het jeugdwerk en het jeugdbeleid van de gemeente. De jeugdraad geeft zo mee vorm aan het plaatselijk jeugdbeleid. De jeugdraad werkt aan 'jeugdwerk voor alle plaatselijke jeugd' door het organiseren van ontspanningsactiviteiten voor jongeren die aanvullend zijn op de initiatieven van het plaatselijk jeugdwerk. Door zo'n activiteiten te organiseren of ondersteunen, probeert de jeugdraad enerzijds leuke activiteiten aan te bieden aan de jongeren in de gemeente en anderzijds de onderlinge band tussen jongeren en verenigingen te versterken.

De jeugdraad organiseert onder andere:

- Vormingsmomenten specifiek voor leidingsgroepen van de jeugdwerkinitiatieven en/of vormingen waarop alle jongeren uit de gemeente welkom zijn.

- Acties om de jeugdraad bekender te maken. 

- Een jaarlijkse jeugdnamiddag.

- Ondersteuning bij acties van de Jeugddienst.

Daarnaast is de jeugdraad ook de uitgelezen plek voor het jeugdwerk om afspraken te maken (bijvoorbeeld over de activiteiten- en fuifkalender), om programma's uit te wisselen, ervaringen te delen of gewoon om bij te praten.

Bestuur

Voorzitter Floris Fallein
Ondervoorzitter Luca Van der Bijl
Penningmeester Dries Bruylandt

Verslagen en adviezen

De verslagen van de vergaderingen van de jeugdraad vind je hier terug.

De adviezen die de jeugdraad aan het gemeentebestuur heeft gegeven, vind je hier terug.

Samenstelling:

 • Individueel geïnteresseerde jongeren
 • Avonturenkamp
 • Chiro Melsbroek
 • Chiro Perk
 • Chiro Steenokkerzeel
 • Jeugdhuis Blizzard
 • Jeugdhuis Echo
 • Scouts Perk
 • Scouts Steenokkerzeel
 • Speelpleinwerking
 • Jeugdconsulent
 • Schepen van Jeugd

Meer info

Bestuur

 • Floris Fallein

  Voorzitter jeugdraad