Gemeente Steenokkerzeel

Jeugdraad

Werking

Wat is de Jeugdraad?

De Jeugdraad is een adviesraad. Dat klinkt wat droog en stoffig, maar hoeft het helemaal niet te zijn. In een notendop zetten lokale jongeren zich in om de mening van kinderen en jongeren in onze gemeente te laten horen en tot bij de beleidsmakers te krijgen. Zo hebben ze impact op wat in de gemeente leeft en gebeurt.

We komen een 6 à 8-tal keer per jaar samen en bespreken dan de hete hangijzers die leven bij de jeugd. Enkele voorbeelden van wat we doen: 

 • vormingen organiseren voor leiding van het jeugdwerk in onze gemeente
 • noden van de jeugd vertalen naar concrete projecten:
  bv. vechtpartijen op fuiven vragen om een kader om de fuiven veilig te houden;
  bv. nood aan informatie over de verkiezingen zorgt dat er infomomenten worden georganiseerd door de Jeugdraad en gemeente, ... 
 • advies geven vanuit de blik van de jeugd
  bv. op reglementen die de gemeente maakt om te zorgen dat ze jeugd- en kindvriendelijk zijn, ... 

Waarom is er een Jeugdraad ?

Omdat kinderen en jongeren niet altijd gehoord worden, maar wel een stem hebben is het belangrijk dat hun bevindingen ook worden doorgegeven aan het gemeentebestuur.

Zij zijn immers ook inwoners van onze gemeente en begeven zich door verschillende lagen van de samenleving. Denk maar aan mobiliteit, vrije tijd, onderwijs, milieu, … enzovoort. Er zijn weinig onderdelen van onze samenleving waar kinderen en jongeren geen ervaringsdeskundige zijn.

De Jeugdraad houdt hier de vinger aan de pols en trekt aan de bel als er iets moet veranderen of er een plotse nood opduikt. Denk hierbij bijvoorbeeld maar aan de blokspots die ontstaan zijn tijdens de coronaperiode.

Samenstelling

Wie zit er in de Jeugdraad? 

Iedereen tussen 16 en 30 jaar is welkom om te komen meedoen. Momenteel zitten er in de Jeugdraad enkele individuele jongeren (niet verbonden aan een vereniging) en mensen uit verschillende jeugdverenigingen en jeugdhuizen in Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek.

Heb je zin om te komen meedoen? Stuur dan een mailtje naar jeugd@steenokkerzeel.be. Wij nodigen je dan graag uit om eens te komen kijken en een volgende Jeugdraad vrijblijvend mee te volgen.

Bestuur

Voorzitter Floris Fallein
Ondervoorzitter Luca Van der Bijl
Penningmeester Dries Bruylandt

Meer info

Bestuur

 • Floris Fallein

  Voorzitter jeugdraad