Gemeente Steenokkerzeel

Lessen Nederlands voor anderstalige inwoners

Cursussen Nederlands in Steenokkerzeel

De cursussen zijn gevarieerd en de sfeer is geweldig!

In niveau 1 leer je o.a. jezelf voorstellen, inlichtingen vragen, telefoneren enz.

Op het einde van de cursus kan je een gesprek voeren in het Nederlands en eenvoudige berichten of teksten lezen en schrijven.

Niveau 1:  elke dinsdag vanaf 20 september 2022 van 18u15 tot 21u25, in de refter van de gemeenteschool Piramide, Mulslaan 2 te Steenokkerzeel.

Inschrijvingen:
in samenwerking met het Agentschap voor Integratie en Inburgering.
0800 123 00
https://integratie-inburgering.be/contactpunt-vilvoorde

Kostprijs:
Het inschrijvingsgeld bedraagt €100.
Cursisten uit Steenokkerzeel die slagen voor het examen, krijgen dit bedrag terugbetaald door het gemeentebestuur.


Cours de néerlandais à Steenokkerzeel

Les cours sont variés et l’atmosphère y est agréable!

Au niveau 1 tu apprendras à te présenter, demander des informations, téléphoner etc.

A la fin du cours tu participeras facilement à une conversation en néerlandais et tu liras et écriras de courts messages et textes.

Niveau 1: tous les mardis dès le 20 septembre 2022 de 18.15 à 21.25 h. à l’école communale ‘Piramide’, Mulslaan 2 à Steenokkerzeel.

Inscriptions:
en coopération avec l’ “Agentschap voor Integratie en Inburgering.
0800 123 00
https://integratie-inburgering.be/contactpunt-vilvoorde

Prix:
Les droits d’inscription est €100.
La commune s’engage à rembourser ces frais aux cursistes ayant domicile à Steenokkerzeel qui ont passé les examens.


Dutch courses at Steenokkerzeel

The courses are varied and the atmosphere is great!

In level 1 you learn how to introduce yourself, to ask for information, to phone etc. At the end of the course, you’re able to participate in a Dutch conversation and to read and write short messages and texts.

Level 1: Thuesdays starting 20 September 2022 from 6.15pm till 9.25pm in the municipal school ‘Piramide’, Mulslaan 2 in Steenokkerzeel.

Enrolment:
in cooperation with the “Agentschap voor Integratie en Inburgering.
0800 123 00
https://integratie-inburgering.be/contactpunt-vilvoorde

Price:
The tuition fee is €100.
Upon passing the exams, participants living in Steenokkerzeel will have those costs refunded by the town council.