Gemeente Steenokkerzeel

Lessen Nederlands voor anderstalige inwoners

Infosessies

Ken je iemand die een cursus Nederlands zoekt? Een buurman die net in je straat is komen wonen en op zoek is naar een basiscursus? Of een ouder op school die al goed Nederlands spreekt, maar interesse heeft in activiteiten om Nederlands te oefenen?

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) organiseert de hele maand januari 2023 infodagen over de lessen Nederlands op verschillende locaties in Vlaams-Brabant. Iedereen kan er informatie vragen en inschrijven voor een cursus Nederlands.

Je kan je inschrijven voor een gratis infosessie in naburige gemeenten (Vilvoorde, Machelen, Zaventem, Grimbergen,...)

Vanaf september 2023 vinden er cursussen Nederlands plaats in Steenokkerzeel!


W
at gebeurt er op zo’n infomoment?

 • Een gesprek met een consulent om de noden, interesse en beschikbaarheid te bespreken
 • Eventueel een test om te bepalen in welke cursus je terecht kan
 • Je kan er informatie vragen (prijs, leslocatie, lesmoment, soorten cursussen …).
 • Je kan er inschrijven voor een cursus bij jou in de buurt
 • Je krijgt er informatie over oefenkansen Nederlands.

Bij contactpunt Vilvoorde kan je heel het jaar door - op afspraak - langskomen voor informatie omtrent cursussen Nederlands.

Je kan er ook zonder afspraak langsgaan op volgende momenten:

 • elke dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur
 • tot 10 februari 2023:
  • o elke dinsdag van 13u30 tot 15u30
  • o elke donderdag van 9u30 tot 11u30

Meer informatie / een afspraak maken / andere locaties?
Kandidaat-cursisten Nederlands kunnen het gratis nummer 0800 123 00 bellen of surfen naar www.infonl.be (informatie in verschillende talen).

Maak een afspraak bij een locatie in je buurt

Bekijk hier de video over de infosessies.


Cursussen Nederlands in Steenokkerzeel

De cursussen zijn gevarieerd en de sfeer is geweldig!

In niveau 1 leer je o.a. jezelf voorstellen, inlichtingen vragen, telefoneren enz.

Op het einde van de cursus kan je een gesprek voeren in het Nederlands en eenvoudige berichten of teksten lezen en schrijven.

Niveau 1:  de nieuwe lessenreeks start in september 2023  in de refter van de gemeenteschool Piramide, Mulslaan 2 te Steenokkerzeel. De exacte dag en uren van de lessen zullen later gecommuniceerd worden.

Inschrijvingen:
in samenwerking met het Agentschap voor Integratie en Inburgering.
Tel: 0800 123 00 (gratis hummer)
https://integratie-inburgering.be/contactpunt-vilvoorde

Kostprijs:
Het inschrijvingsgeld bedraagt €100.
Cursisten uit Steenokkerzeel die slagen voor het examen, krijgen dit bedrag terugbetaald door het gemeentebestuur.


Cours de néerlandais à Steenokkerzeel

Les cours sont variés et l’atmosphère y est agréable!

Au niveau 1 tu apprendras à te présenter, demander des informations, téléphoner etc.

A la fin du cours tu participeras facilement à une conversation en néerlandais et tu liras et écriras des messages et textes simples.

Niveau 1: les nouveaux cours débuteront en septembre 2023 dans l'école communale 'Piramide', Mulslaan 2 à Steenokkerzeel. Le jour et les horaires exacts seront commuiqués ultérieurement. 


Inscriptions:
en coopération avec l’ “Agentschap voor Integratie en Inburgering.
Tél: 0800 123 00 (numéro gratuit)
https://integratie-inburgering.be/contactpunt-vilvoorde

Prix:
Les droits d’inscription est €100.
La commune s’engage à rembourser ces frais aux cursistes ayant domicile à Steenokkerzeel qui ont passé les examens.


Dutch courses at Steenokkerzeel

The courses are varied and the atmosphere is great!

In level 1 you learn how to introduce yourself, to ask for information, to phone etc. At the end of the course, you’re able to participate in a Dutch conversation and to read and write short messages and texts.

Level 1: the new courses will start in September 2023 in the municipal school ‘Piramide’, Mulslaan 2 in Steenokkerzeel. The exact day and hour will be communicated later.

Enrolment:
in cooperation with the “Agentschap voor Integratie en Inburgering".
Call : 0800 123 00 (free of charges)
https://integratie-inburgering.be/contactpunt-vilvoorde

Price:
The tuition fee is €100.
Upon passing the exams, participants living in Steenokkerzeel will have those costs refunded by the town council.