Gemeente Steenokkerzeel

Mantelzorgpremie

Digitale aanvraag mantelzorgpremie

Verleen je zorg aan een zorgbehoevende persoon, dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger kan je een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voor wie

Elke persoon die minstens drie jaar ingeschreven is in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente Steenokkerzeel en er effectief woont.

Voorwaarden

 De mantelzorger:

 • is een inwoner van Steenokkerzeel.
 • woont in een andere gemeente buiten Steenokkerzeel en krijgt geen mantelzorgpremie in zijn of haar gemeente. Dit dient aangetoond te worden via een officieel document van de eigen gemeente.
 • op 1 januari van het zorgjaar minstens 18 jaar oud zijn;
 • op regelmatige basis aanvullende en intensieve zorg verlenen.

De zorgbehoevende:

 • is minstens 3 jaar een inwoner van Steenokkerzeel
 • heeft een bepaalde graad van zorgbehoevendheid, te bewijzen aan de hand van volgende attesten:
  • attest “zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden” (Zorgkas) of het “Persoonlijk Assistentiebudget” (PAB) / het “Persoonsvolgend Budget” (PVB) EN een attest van de FOD Sociale Zekerheid van minstens 9 punten op de evaluatieschaal voor de “integratietegemoetkoming” of het “zorgbudget voor ouderen met een zorgnood”.
   OF
  • een attest van bijkomende kinderbijslag (kinderbijslagfonds).

Procedure

De aanvraag voor de mantelzorgpremie kan gedurende het ganse jaar door de mantelzorger ingediend worden t.a.v. de dienst Welzijn, samen met de gevraagde attesten.

De mantelzorgpremie bedraagt € 35 per maand en wordt jaarlijks uitbetaald op de bankrekening van de mantelzorger, in de loop van de maand maart, volgend op het jaar van de mantelzorgverlening.

Reglementen en bekendmakingen