Gemeente Steenokkerzeel

Update 06/05: mondmaskers voor inwoners - stand van zaken

We merken dat er veel vragen zijn over het aanbieden van mondmaskers aan alle inwoners. Het gemeentebestuur en de gemeentelijke stuurgroep Corona werken samen aan het dossier rond de mondmaskers. Zo worden er sinds 11/05 mondmaskers verkocht bij onze lokale handelaars. Hier vind je alle info!

Overzicht officiële verdeelpunten mondmaskers


UPDATE 06/05:

De gemeente Steenokkerzeel zal vanaf maandag 11 mei 2020 stoffen mondmaskers verkopen via verschillende handelaars uit het dorp. Bedoeling is om zo de lokale economie te ondersteunen in deze moeilijke tijden. De mondmaskers zullen verkocht worden aan € 1,5 per stuk, waarvan de uitbater 50 cent mag houden. De opbrengst die terug vloeit naar de gemeente (€ 1 / masker), zal nadien verdeeld worden onder de lokale verenigingen, omdat ook zij de gevolgen dragen van deze crisis.

Alle inwoners krijgen sowieso 1 mondmasker en 2 filters gratis aangeboden door de federale overheid. De gemeente zal instaan voor de verspreiding hiervan. Deze mondmaskers zullen huis-aan-huis bedeeld worden, maar het is afwachten wanneer ze geleverd worden (volgens nieuwsbronnen: eind mei-begin juni). De mondmaskers die aangeboden worden bij de lokale handelaars in ons dorp zijn een aanvulling op dit verhaal.

Hiermee willen we inzetten op een langetermijnvisie en onnodige verspilling tegen gaan. Een aantal inwoners hebben al mondmaskers, zodat ze in schuiven of kasten zouden blijven liggen als je ze gratis aanbiedt. Nu kan je een mondmasker kopen van zodra het nodig is en blijft het niet beperkt tot dat ene gratis masker in de brievenbus. En we steunen de lokale economie én de verenigingen, een win-win situatie dus.

Aan de verkoop hangen enkele voorwaarden. Zo zal er enkel aan inwoners van de gemeente verkocht worden. Wij investeren graag in de veiligheid van onze inwoners, zodat ze met een goed gevoel het openbaar vervoer kunnen nemen, naar school kunnen gaan of andere activiteiten kunnen doen. Hiervoor maken we gebruik van het gemeentelijke budget waar al onze inwoners aan bijdragen. Het lijkt ons dan ook logisch dat zij hier het meeste profijt van hebben.

Het maximum aantal maskers dat een klant tegelijkertijd mag kopen, is gelijk aan het aantal gezinsleden. Hiermee willen we hamstergedrag tegengaan zodat iedereen in het dorp zeker een mondmasker kan aanschaffen. Er kan wel een uitzondering gemaakt worden voor senioren waar de klant een (familiale) band mee heeft. Merk je dat je nood hebt aan een 2de mondmasker of is het vorige versleten? Dan kan je uiteraard altijd een nieuw masker aankopen bij onze lokale handelaars. Het gaat dus om een maximumaantal per aankoop en niet in het algemeen.

We zien veel inwoners die zelf al in actie zijn geschoten en voor zichzelf, vrienden, buren en familie aan het naaien zijn. Dit gecombineerd met deze verkoop, gaan we er vanuit dat iedereen aan een mondmasker zal raken indien nodig.  We hebben nog een tweede bestelling lopen bij Think Pink, zij zullen binnen 2 weken leveren. Want op de federale mondmaskers zal het spijtig genoeg nog even wachten zijn.

De deelnemende winkels zal je herkennen aan de affiche aan de ingang, waarop vermeld staat dat zij een officieel verkooppunt zijn. Daarnaast voorziet de gemeente ook een flyer met daarop de nodige uitleg over het gebruik van de mondmaskers.

Overzicht officiële verdeelpunten mondmaskers

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPDATE 28/04:

De bestelling is geplaatst, maar er is nog geen duidelijkheid over de levertermijn.
Een realiteit waarmee vele gemeenten geconfronteerd worden. 4 mei 2020 zal sowieso niet haalbaar zijn.  Daarom raden wij iedereen alvast aan om te kijken welke alternatieven mogelijk zijn. Kan je er zelf maken, aarzel dan zeker niet. Je vindt hierover de nodige info op https://maakjemondmasker.be/.

Heb je mondmaskers in de aanbieding, mag je dat altijd laten weten via de solidariteitsgroep “Steenokkerzeel helpt tegen Corona” op Facebook. Zo kunnen inwoners die op zoek zijn naar een stoffen exemplaar daar ook terecht.

Ondanks de vragen over de doeltreffendheid van deze maskers, zijn ze wel degelijk bruikbaar en nuttig. "Het is niet nodig om daar ongerust over te zijn." zegt professor Steven Van Gucht. "Het weefsel moet voldoende dicht zijn om zoveel mogelijk druppels tegen te houden. Tegelijk moet het ook een comfortabele ademhaling toelaten. Een mondmasker kan uit katoen of een andere stof bestaan, dat hangt af van de dichtheid van het weefsel. Belangrijk is dat je de stof moet kunnen wassen op minstens 60 graden. We raden aan om met twee lagen te werken. Eventueel kan je daar dan nog een filter tussen plaatsen." besluit Van Gucht.

Van zodra wij meer nieuws hebben over een concrete planning, zullen we verder communiceren.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPDATE 22/04:

Het college van burgemeester en schepenen komt deze namiddag (22 april 2020) samen om de situatie te bekijken. Morgenvroeg zal de stuurgroep Corona de praktische zaken verder uitwerken.

We willen bekijken hoe we tot een kwalitatieve oplossing kunnen komen die, indien nodig, kan uitgerold worden op lange termijn. En we moeten deze crisis samen aanpakken, niet op een versnipperde manier. Van zodra de correcte info ter beschikking is, zal er een duidelijke communicatie volgen naar de inwoners via alle gemeentelijke kanalen.

Er is momenteel op federaal niveau nog niet beslist hoe het nationale beleid hierrond gevoerd zal worden, vermits er een verschil is in de verschillende wetenschappelijke strekkingen in dit dossier. Zo zijn er momenteel nog veel vragen die onbeantwoord blijven: moeten mondmaskers elke dag gewassen worden op 90 graden? Wat is de houdbaarheid van zo’n mondmasker? Welke modellen zijn het best voor onze inwoners? Moeten we rekening houden met verschillende maten? Wat als de hogere overheid beslist dat iedereen de volgende maanden nog mondmaskers zal moeten dragen? Dan heeft iedereen meerdere exemplaren nodig. Want je kan zo’n mondmasker niet eindeloos gebruiken. Dan kom je niet toe met dat ene mondmasker dat sommige gemeenten gratis geven.

Zoals je ziet, zijn er zeker nog een aantal zaken te bespreken in dit dossier.

Gepubliceerd op di 02 jun 2020