Gemeente Steenokkerzeel

Muziek en geluidsnormen

Steenokkerzeel is een bruisende gemeente met veel kleine en grote evenementen. Bij elke aanvraag voor een evenement met muziek, zoeken we hoe we een optimale muziekbeleving kunnen verzoenen met de nodige rust voor de omwonenden.

In Vlaanderen gelden er geluidsnormen voor alle muziekevenementen die toegankelijk zijn voor het publiek en waar opgenomen muziek of elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Die zijn er enerzijds om te voorkomen dat je bezoekers en medewerkers gehoorschade oplopen en anderzijds om overlast te vermijden. Deze geluidsnormen vind je terug op www.ikorganiseer.be/organiseren/geluidsnormen

Om de rust van de omwonenden voldoende te garanderen, beperken we de afwijkingen op de geluidsnorm per locatie, tot max. 2 per maand en max. 12 per jaar.

Geluidsmeting is verplicht. Je kan bij onze gemeentelijke uitleendienst een geluidsmeter ontlenen (mogelijkheid tot meten en registreren). Een ontlening kost €10 (waarborg €100). Wanneer een geluidsafwijking wordt toegestaan is de geluidsmeter niet automatisch beschikbaar of gereserveerd. Je dient een aanvraag voor reservatie van de geluidsmeter, minimum 1 week op voorhand, te mailen naar onthaal@steenokkerzeel.be 

Het meten en begrenzen is verplicht tijdens de volledige activiteit. Het meten gebeurt ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats. Er is een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijken.