Gemeente Steenokkerzeel

COVID-19-toeslag binnen het Groeipakket

De Vlaamse regering heeft beslist om 3 belangrijke maatregelen te nemen ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen, waaronder de COVID-19-toeslag binnen het groeipakket. Gezinnen die het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen.

Dit geldt voor elk kind dat recht heeft op het Groeipakket.

De COVID-19-toeslag is er voor gezinnen:

  • Met kinderen die een Groeipakket ontvangen
  • En die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020
  • En waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen)

BELANGRIJK!

Je moet deze toeslag zelf aanvragen. Dit gaat niet automatisch!

Je toelage aanvragen doe je bij de uitbetaler van je Groeipakket. Dat kan van 15 juni 2020 tot en met 31 oktober 2020.

Je uitbetaler van het Groeipakket gaat op basis van je aanvraag na of je voldoet aan alle voorwaarden. Als je hiervoor in aanmerking komt, zal de toeslag uitbetaald worden.

De uitbetaling gebeurt in drie schijven van 40 euro.

Ben je gescheiden? Wanneer je kind evenveel bij jou als bij de andere ouder woont, dan kan elke ouder de helft van de COVID-19-toeslag krijgen als zijn/haar gezin aan de voorwaarden voldoen. Beide ouders moeten een aanvraag doen!

Meer informatie over de COVID-19-toeslag

Op zoek naar meer informatie? Klik hier.

Gepubliceerd op zo 05 jul 2020