Gemeente Steenokkerzeel

Nieuw reglement voor hergebruik van opgepompt grondwater

Het gemeentebestuur heeft een reglement goedgekeurd dat ervoor zorgt dat opgepompt water bij grondwerken goed besteed wordt. Met dit reglement rond grondwaterbemaling wil het bestuur inzetten op hergebruik van water in plaats van het te laten wegvloeien in de riolering.

Door lange periodes van droogte moeten we jullie steeds vaker vragen om extra spaarzaam om te gaan met drinkwater. Grondwater is schaars en een oppomp- of sproeiverbod is al enkele jaren geen uitzondering meer tijdens de zomermaanden. Ook bij de bouw van een nieuwe woning dient men, afhankelijk van de op te pompen hoeveelheid grondwater, een melding te doen of een vergunningsaanvraag op te starten bij de gemeente. Kortom, we kunnen er niet om heen, grondwater is een kostbaar goed en de voorraad is niet onuitputtelijk.

Het reglement houdt in dat bij grondwerken altijd onderzocht zal worden of maximale retourbemaling (het terug injecteren van het opgepompte water) mogelijk is. Indien dit niet het geval is, dient het opgepompte water opgevangen te worden in een buffervat van 10 000 liter. Dat water wordt vervolgens gratis ter beschikking gesteld aan omwonenden en landbouwers. Via een aftapkraan kunnen zij het gebruiken voor uiteenlopende doeleinden. Op die manier wordt vermeden dat het opgepompte water zomaar in de riolering verdwijnt.

We willen graag ook werk maken van een algemeen hemelwater- en verdrogingsplan. Het is duidelijk dat het veranderende klimaat extra uitdagingen met zich meebrengt en het is belangrijk om daarop te anticiperen. Dit reglement voor het hergebruik van opgepompt grondwater is alvast een stap in de goede richting!

Gepubliceerd op ma 27 jul 2020