Gemeente Steenokkerzeel

Noodplan - rampenschade

Bij de melding van een noodsituatie schieten meteen een aantal diensten in gang.
Een (dreigende) noodsituatie is een gebeurtenis die schadelijke gevolgen heeft veroorzaakt of kan veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld een overstroming, watersnood, een spoorwegongeval, een vliegtuigcrash, een zwaar verkeersongeval, ontploffing, brand of instorting zijn. De interventie vereist een coördinatie van verschillende diensten om de noodsituatie op te lossen of de gevolgen ervan te beperken.

Alarmering hulpdiensten: 100 of 112 met gsm
Als je zelf het slachtoffer of getuige bent van een ramp, contacteer je de hulpdiensten via het nummer 100 met vaste telefoontoestellen en 112 met gsm.
Coördinator integrale veiligheid
Tom Ketelslegers, tel 02 254 19 14,
tom.ketelslegers@steenokkerzeel.be
Directie Rampenschade - FOD Binnenlandse Zaken - AD Civiele Veiligheid:
Leuvenseweg 1, 1000 Brussel - Tel :02 500 24 31 - Fax :02 500 22 69,
rampen@ibz.fgov.be
Website (klik hier)
Gemeentelijke Coördinator Rampenschade:
Annemie Symons, tel 02 254 19 46,
anna.symons@steenokkerzeel.be

 

Procedure

Het gemeentebestuur en de hulpverleners werken samen om inwoners zo goed mogelijk te beschermen tegen alle vormen van onheil. Deze samenwerking is vastgelegd in het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (kortweg GANIP). De noodplanning voorziet coördinatieactiviteiten en -mechanismen bij een noodsituatie. Het GANIP van de gemeente omvat:

 • een basisplan: met procedures voor alarmering, coördinatie en te nemen maatregelen per discipline. Dit document kan je vrij raadplegen.
 • een deel met bijlagen: met belangrijke informatie voor organen en personen vermeld in het ANIP en voor de eigenlijke hulpverleners.

Fasen

Bij een grote noodsituatie wordt bepaald onder welke fase ze valt.

 • Fase 1 - De Gemeentelijke fase
  De burgemeester beheert de interventies van de hulpdiensten en kondigt deze fase af op basis van de informatie van de optredende interventiediensten.
 • Fase 2 - De provinciale fase
  De omvang van de noodsituatie vereist het beheer door de gouverneur of de gevolgen van de noodsituatie overschrijden het grondgebied van de gemeente. De gouverneur kondigt deze fase af.
 • Fase 3 - Federale fase
  Het beheer van de noodsituatie gebeurt op nationaal niveau. De Minister van Binnenlandse Zaken kondigt deze fase af. 

Organisatie van de noodplanning

Bij de organisatie van de noodplanning wordt gewerkt met verschillende operationele cellen:
de veiligheidscel, het coördinatiecomité en de commandopost operaties.


Overstromingen, storm, hevige regenval of hagel - Schade aan woningen en inboedel

Schade, veroorzaakt door natuurrampen zoals bv. overstromingen en aardbevingen wordt, sinds maart 2007, automatisch gedekt in elke brandverzekering eenvoudige risico's (gezinswoningen en kleinhandel). De tussenkomst van deze verzekering is niet afhankelijk van de erkenning van de gebeurtenis als ramp.

Wat je kan doen als je over een brandverzekering beschikt en wat je mag verwachten van de brandverzekering kan je lezen op
www.steenokkerzeel/wonen.
Je kan deze info eveneens bekomen bij de dienst Grondgebiedzaken.
In ieder geval moet je de verzekeraar zo spoedig mogelijk verwittigen
én voorkomen dat de schade erger wordt.


Schade aan voertuigen

De eigenaars van voertuigen die door de overstromingen schade hebben opgelopen, kunnen een beroep doen op hun eventuele omniumverzekering.


Schade aan bedrijven en schade bij niet-verzekerden

Heel wat ondernemingen en enkele gezinnen, die niet over een brandverzekering beschikken omdat zij met een leefloon of OCMW-steun moeten rondkomen, zijn voor de vergoeding van overstromingsschade afhankelijk van de erkenning van de overstroming als ramp door de regering en van de tussenkomst van het Rampenfonds.

 • De brandverzekering waarover industriële bedrijven beschikken, hebben niet automatisch een waarborg natuurrampen zoals de gezinnen of de kleinhandel. Ondernemingen die wel dergelijke waarborg hebben onderschreven, kunnen uiteraard een beroep doen op hun verzekering. Zij die niet kunnen terugvallen op de verzekering, kunnen een dossier indienen bij het Rampenfonds.
 • Ook landbouwbedrijven zijn vaak afhankelijk van het Rampenfonds voor de geleden schade aan teelten en gewassen.
 • De niet-verzekerde bedrijven en niet-verzekerde gezinnen (die een OCMW-attest kunnen voorleggen), kunnen de geleden schade aangeven bij de bevoegde overheidsinstanties (in de praktijk het gemeentebestuur) zodat een dossier kan worden geopend bij het Rampenfonds.
  Opgelet! Dit dient snel te gebeuren:binnen enkele dagen na de ramp.
In onze gemeente is de coördinator hiervoor: Annemie Symons, tel 02 254 19 46, anna.symons@steenokkerzeel.be

Aanvraag financiële tegemoetkoming bij algemene ramp

Het aanvraagdocument voor financiële tegemoetkoming kan je onderstaand downloaden (pdf) of bekomen bij de dienst Grondgebiedzaken.